Umwelt

ühenduse „Katharos Kalamas“ nimel Kalamasi jõe veekvaliteedi kohta 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
26 Supporters 26 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Petitsiooni esitaja annab teada, et Ioánnina jõe valgala kuivendatakse Lapsistase avatud valgala kaudu, mis lõpeb suletud tunneliga, kust vesi voolab Kalamase jõkke. Petitsiooni esitaja väidab, et Lapsistase valgala on tööstuse, karjapidamise ja reoveepuhastite tõttu tugevalt reostunud, mistõttu Kalamase vesikonda nimetatakse Epiruse veeosakonna vesikonna majandamiskavas Epiruse piirkonna kõige saastatumaks ja ohtlikumaks.Petitsiooni esitaja väitel on kõige kahjulikum reostus veeorganisme otseselt kahjustav suur ammoniaagisisaldus ning see on ka kõige olulisem näitaja, mille alusel direktiivi 2000/60/EÜ järgi otsustada, kas määratleda veekogu keemiline staatus heaks või mitte. Seetõttu tekib põhjendatud kahtlus, kas majandamiskavas ikka kajastatakse nimetatud veekogu tegelikku keemilist ja ökoloogilist olukorda või on kava kirjutatud ebausaldusväärsete andmete põhjal ning rikkudes direktiivi 2000/60/EÜ ja teisi õigusakte. Petitsiooni esitaja tsiteerib muu hulgas direktiive 2010/75/EL, 2006/7/EÜ, 92/43/EMÜ, 2009/147/ΕÜ, 98/83/ΕÜ ja 2015/1787/ΕL.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now