Περιοχή: Europäische Union

PRO-NUTRISCORE

Cédric MUSSO
Η αναφορά απευθύνεται σε
European Commission
111.475 Υποστηρικτές 111.475 σε Europäische Union
100% του 500 για απαρτία
  1. Ξεκίνησε Μαΐου 2019
  2. Συλλογή ακόμα 10 μήνες
  3. Υποβολή
  4. Διαλόγο με τον παραλήπτη
  5. Απόφαση

Πρόκειται για μια ηλεκτρονική αναφορά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου . Προωθήστε για να εγγραφείτε και να υπογράψετε στη σελίδα αναφοράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου :

Υπογράψτε

We are asking the European Commission to impose simplified ‘Nutriscore’ labelling on food products, to guarantee that consumers are provided with quality nutritional information and to protect their health. 1. Make nutritional labelling easier to read and understand, so that the nutritional value of a food can be understood at a glance in the face of the diversity of food supply; 2. Take action on public health issues by encouraging professionals to improve the composition of their products; 3. Harmonise nutritional information at European level by imposing a single official labelling system, thereby putting an end to the confusion experienced by European consumers when faced by the plethora of existing logos.

Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας , Cédric MUSSO

Συζήτηση

Ακόμα κανένα επιχείρημα υπέρ.

Ακόμα κανένα επιχείρημα κατά.

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα