PRO-NUTRISCORE

Petitioner
Petition is directed to
Europeiska kommissionen
111.475 Supporters 111.475 in European Union
The petition was withdrawn by the petitioner
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Failed

This is an European Citizens' Initiative.

forwarding

Vi uppmanar Europeiska kommissionen att införa en förenklad märkning av näringsämnen på livsmedelsprodukter för att garantera att konsumenterna får näringsinformation av hög kvalitet och för att skydda deras hälsa. 1. Att göra näringsvärdesmärkningen lättare att läsa och förstå med tanke på den stora mångfalden av livsmedel, så att näringsvärdet i ett livsmedel kan förstås med bara ett ögonkast. 2. Att vidta åtgärder för folkhälsan genom att uppmuntra branschen att förbättra produkternas sammansättning. 3. Att harmonisera näringsvärdesinformationen på europeisk nivå genom att införa ett enda officiellt märkningssystem, så att europeiska konsumenter inte längre ska bli förvirrade av de många olika märkningar som nu finns.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now