PRO-NUTRISCORE

Cédric MUSSO
Petition is directed to
Europeiska kommissionen
102.588 Supporters 102.588 in European Union
100% from 500 for quorum
  1. Launched May 2019
  2. Collection yet 11 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Vi uppmanar Europeiska kommissionen att införa en förenklad märkning av näringsämnen på livsmedelsprodukter för att garantera att konsumenterna får näringsinformation av hög kvalitet och för att skydda deras hälsa. 1. Att göra näringsvärdesmärkningen lättare att läsa och förstå med tanke på den stora mångfalden av livsmedel, så att näringsvärdet i ett livsmedel kan förstås med bara ett ögonkast. 2. Att vidta åtgärder för folkhälsan genom att uppmuntra branschen att förbättra produkternas sammansättning. 3. Att harmonisera näringsvärdesinformationen på europeisk nivå genom att införa ett enda officiellt märkningssystem, så att europeiska konsumenter inte längre ska bli förvirrade av de många olika märkningar som nu finns.

Thank you for your support, Cédric MUSSO

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now