„PRO-NUTRISCORE“

Cédric MUSSO
Petition is directed to
Európska komisia
111.475 Supporters 111.475 in Europäische Union
The petition was withdrawn by the petitioner
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Failed

This is an European Citizens' Initiative.

forwarding

Žiadame Európsku komisiu, aby zaviedla zjednodušené označovanie „Nutriscore“ na potravinových výrobkoch s cieľom zabezpečiť európskym spotrebiteľom prístup ku kvalitným údajom o výživových hodnotách a ochranu ich zdravia. 1 Zlepšiť čitateľnosť a zrozumiteľnosť označovania výživovej hodnoty: aby bola výživová hodnota potraviny i v rámci širokej škály ponuky potravín na prvý pohľad zrejmá; 2 Prijať opatrenia v oblasti verejného zdravia a vyzvať výrobcov, aby zlepšili zloženie svojich výrobkov; 3 Harmonizovať výživové údaje na európskej úrovni zavedením jednotného oficiálneho systému označovania, a tým ukončiť nejasnosti, ktoré európskym spotrebiteľom spôsobuje veľké množstvo existujúcich log.

Thank you for your support, Cédric MUSSO

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international