„PRO-NUTRISCORE“

Cédric MUSSO
Petition is directed to
Európska komisia
102.588 Supporters 102.588 in European Union
100% from 500 for quorum
  1. Launched May 2019
  2. Collection yet 11 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Žiadame Európsku komisiu, aby zaviedla zjednodušené označovanie „Nutriscore“ na potravinových výrobkoch s cieľom zabezpečiť európskym spotrebiteľom prístup ku kvalitným údajom o výživových hodnotách a ochranu ich zdravia. 1 Zlepšiť čitateľnosť a zrozumiteľnosť označovania výživovej hodnoty: aby bola výživová hodnota potraviny i v rámci širokej škály ponuky potravín na prvý pohľad zrejmá; 2 Prijať opatrenia v oblasti verejného zdravia a vyzvať výrobcov, aby zlepšili zloženie svojich výrobkov; 3 Harmonizovať výživové údaje na európskej úrovni zavedením jednotného oficiálneho systému označovania, a tým ukončiť nejasnosti, ktoré európskym spotrebiteľom spôsobuje veľké množstvo existujúcich log.

Thank you for your support, Cédric MUSSO

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now