„PRO-NUTRISCORE“

Cédric MUSSO
Petition is directed to
Европейска комисия
102.588 Supporters 102.588 in European Union
100% from 500 for quorum
  1. Launched May 2019
  2. Collection yet 11 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Призоваваме Европейската комисия да наложи опростено етикетиране „Nutriscore“ на хранителните продукти, за да се гарантира, че на потребителите се предоставя качествена информация за хранителната стойност, и се опазва тяхното здраве. 1. Да направи етикетите с хранителна информация по-лесни за четене и разбиране: веднага да се разбира каква е хранителната стойност на храната, предвид голямото разнообразие от предоставяни храни; 2. Да предприеме действие по отношение на общественото здраве, като насърчава работещите в бранша да подобрят състава на своите продукти; 3. Да хармонизира информацията за хранителната стойност на европейско равнище чрез налагане на единна официална система за етикетиране, с което да се сложи край на объркването, изпитвано от европейските потребители, когато се сблъскват с множеството съществуващи марки.

Thank you for your support, Cédric MUSSO

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now