„PRO-NUTRISCORE“

Petitioner
Petition is directed to
Европейска комисия
111.475 Supporters 111.475 in European Union
The petition was withdrawn by the petitioner
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Failed

This is an European Citizens' Initiative.

forwarding

Призоваваме Европейската комисия да наложи опростено етикетиране „Nutriscore“ на хранителните продукти, за да се гарантира, че на потребителите се предоставя качествена информация за хранителната стойност, и се опазва тяхното здраве. 1. Да направи етикетите с хранителна информация по-лесни за четене и разбиране: веднага да се разбира каква е хранителната стойност на храната, предвид голямото разнообразие от предоставяни храни; 2. Да предприеме действие по отношение на общественото здраве, като насърчава работещите в бранша да подобрят състава на своите продукти; 3. Да хармонизира информацията за хранителната стойност на европейско равнище чрез налагане на единна официална система за етикетиране, с което да се сложи край на объркването, изпитвано от европейските потребители, когато се сблъскват с множеството съществуващи марки.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international