Versorgung

от името на Movemento Ecoloxista da Limia y Sociedade Galega de Historia Natural, относно въздействието на интензивното животновъдство в долината Лимия 

Movemento Ecoloxista da Limia y Sociedade Galega de Historia Natural
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
53 Supporters 53 in Europäische Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Time remaining 2 days
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Вносителят на петицията осъжда въздействието на интензивното животновъдство в долината Лимия и в язовира Ас Кончас. Вносителят на петицията изразява съжаление по-специално относно увеличаването на интензивното отглеждане на пилета и свине, лошото управление на отпадъците от стопанствата, липсата на задължителен кодекс за добри земеделски практики и влошаването на състоянието на повърхностните и подземните води поради увеличаване на концентрацията на нитрати и еутрофикацията. Той призовава изграждането на нови стопанства да бъде спряно, а управлението на съществуващите стопанства да бъде обект на контрол: те следва да приемат екологично устойчиво управление на отпадъците от добитък, така че да спазват законодателство на ЕС, което е в сила в това отношение.

Thank you for your support, Movemento Ecoloxista da Limia y Sociedade Galega de Historia Natural

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international