Versorgung

от името на Movemento Ecoloxista da Limia y Sociedade Galega de Historia Natural, относно въздействието на интензивното животновъдство в долината Лимия 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
53 Supporters 53 in European Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Вносителят на петицията осъжда въздействието на интензивното животновъдство в долината Лимия и в язовира Ас Кончас. Вносителят на петицията изразява съжаление по-специално относно увеличаването на интензивното отглеждане на пилета и свине, лошото управление на отпадъците от стопанствата, липсата на задължителен кодекс за добри земеделски практики и влошаването на състоянието на повърхностните и подземните води поради увеличаване на концентрацията на нитрати и еутрофикацията. Той призовава изграждането на нови стопанства да бъде спряно, а управлението на съществуващите стопанства да бъде обект на контрол: те следва да приемат екологично устойчиво управление на отпадъците от добитък, така че да спазват законодателство на ЕС, което е в сила в това отношение.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international