Versorgung

V mene hnutia Movemento Ecoloxista da Limia y Sociedade Galega de Historia Natural, o vplyve intenzívneho chovu hospodárskych zvierat na údolie Limia 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
53 Supporters 53 in European Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Predkladateľ petície odsudzuje vplyv intenzívneho chovu hospodárskych zvierat na údolie Limia a vodnú nádrž As Conchas. Predkladateľ petície vyjadruje poľutovanie predovšetkým nad nárastom intenzívneho chovu kurčiat a prasiat, nedostatočným nakladaním s odpadom z chovov, neexistenciou kódexu osvedčených poľnohospodárskych postupov a poškodzovaním povrchovej a podzemnej vody v dôsledku zvýšenej koncentrácie dusičnanov a eutrofizácie. Požaduje zastavenie vytvárania nových chovov a podrobenie riadenia existujúcich chovov kontrolám: mali by prijať environmentálne udržateľné nakladanie s odpadom vznikajúcim pri chove hospodárskych zvierat s cieľom zosúladiť ho s príslušnými platnými európskymi právnymi predpismi.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international