Versorgung

V mene hnutia Movemento Ecoloxista da Limia y Sociedade Galega de Historia Natural, o vplyve intenzívneho chovu hospodárskych zvierat na údolie Limia 

Movemento Ecoloxista da Limia y Sociedade Galega de Historia Natural
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
53 Supporters 53 in Europäische Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Time remaining 3 days
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Predkladateľ petície odsudzuje vplyv intenzívneho chovu hospodárskych zvierat na údolie Limia a vodnú nádrž As Conchas. Predkladateľ petície vyjadruje poľutovanie predovšetkým nad nárastom intenzívneho chovu kurčiat a prasiat, nedostatočným nakladaním s odpadom z chovov, neexistenciou kódexu osvedčených poľnohospodárskych postupov a poškodzovaním povrchovej a podzemnej vody v dôsledku zvýšenej koncentrácie dusičnanov a eutrofizácie. Požaduje zastavenie vytvárania nových chovov a podrobenie riadenia existujúcich chovov kontrolám: mali by prijať environmentálne udržateľné nakladanie s odpadom vznikajúcim pri chove hospodárskych zvierat s cieľom zosúladiť ho s príslušnými platnými európskymi právnymi predpismi.

Thank you for your support, Movemento Ecoloxista da Limia y Sociedade Galega de Historia Natural

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international