Versorgung

För Movemento Ecoloxista da Limia y Sociedade Galega de Historia Natural, om effekterna av intensiv djurhållning i Limiadalen 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
53 Supporters 53 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Framställaren kritiserar skarpt effekterna av den intensiva djurhållningen i Limiadalen och As Conchas-reservoaren. Framställaren beklagar särskilt den ökade intensiva kyckling- och grisuppfödningen, den undermåliga hanteringen av avfall från uppfödningen, bristen på bindande riktlinjer för god jordbrukssed och försämringen av yt- och grundvatten på grund av en ökad nitratkoncentration och eutrofiering. Han anser att anläggandet av nya gårdar bör stoppas och att driften av befintliga gårdar bör kontrolleras: de bör hantera avfall från uppfödningen på ett miljömässigt hållbart sätt för att följa gällande EU-lagstiftning i detta avseende.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international