Versorgung

För Movemento Ecoloxista da Limia y Sociedade Galega de Historia Natural, om effekterna av intensiv djurhållning i Limiadalen 

Movemento Ecoloxista da Limia y Sociedade Galega de Historia Natural
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
53 Supporters 53 in Europäische Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Time remaining 6 weeks
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Framställaren kritiserar skarpt effekterna av den intensiva djurhållningen i Limiadalen och As Conchas-reservoaren. Framställaren beklagar särskilt den ökade intensiva kyckling- och grisuppfödningen, den undermåliga hanteringen av avfall från uppfödningen, bristen på bindande riktlinjer för god jordbrukssed och försämringen av yt- och grundvatten på grund av en ökad nitratkoncentration och eutrofiering. Han anser att anläggandet av nya gårdar bör stoppas och att driften av befintliga gårdar bör kontrolleras: de bör hantera avfall från uppfödningen på ett miljömässigt hållbart sätt för att följa gällande EU-lagstiftning i detta avseende.

Thank you for your support, Movemento Ecoloxista da Limia y Sociedade Galega de Historia Natural

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now