Versorgung

Movemento Ecoloxista da Limia y Sociedade Galega de Historia Natural -järjestön puolesta, voimaperäisen karjankasvatuksen vaikutuksista Limian laaksossa 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
53 Supporters 53 in European Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Vetoomuksen esittäjä tuomitsee voimaperäisen karjankasvatuksen vaikutukset Limian laaksoon ja As Conchas -tekojärveen. Vetoomuksen esittäjä pitää valitettavana erityisesti kanojen ja sikojen voimaperäisen kasvatuksen lisääntymistä, puutteellista maatilojen jätteenkäsittelyä, hyviä maatalouskäytäntöjä koskevan sitovan säännöstön puuttumista sekä pinta- ja pohjavesien pilaantumista, joka johtuu nitraattipitoisuuksien kasvusta ja rehevöitymisestä. Hän pyytää lopettamaan uusien maatilojen perustamisen ja valvomaan nykyisten maatilojen hoitoa. Tiloilla olisi otettava käyttöön ympäristön kannalta kestäviä karjatalousjätteen käsittelymenetelmiä, jotka ovat voimassa olevan alaa koskevan EU:n lainsäädännön mukaisia.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international