Versorgung

W imieniu Movemento Ecoloxista da Limia y Sociedade Galega de Historia Natural, w sprawie skutków intensywnej hodowli zwierząt gospodarskich w dolinie Limy 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
53 Supporters 53 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Składający petycję skarży się na skutki intensywnej hodowli zwierząt gospodarskich w dolinie Limy i w zbiorniku As Conchas. Składający petycję ubolewa w szczególności nad zwiększeniem intensywnej hodowli kurcząt i świń, złym gospodarowaniem odpadami z gospodarstw rolnych, brakiem wiążącego kodeksu dobrych praktyk rolniczych oraz pogorszeniem się stanu wód powierzchniowych i podziemnych ze względu na wzrost stężenia azotanów i eutrofizację. Wzywa on do wstrzymania instalacji nowych gospodarstw i do poddania kontroli zarządzania istniejącymi gospodarstwami: powinny one przyjąć zrównoważone pod względem środowiskowym gospodarowanie odpadami zwierzęcymi, tak aby zapewnić zgodność z obowiązującym prawodawstwem europejskim w tym zakresie.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now