Versorgung

W imieniu Movemento Ecoloxista da Limia y Sociedade Galega de Historia Natural, w sprawie skutków intensywnej hodowli zwierząt gospodarskich w dolinie Limy 

Movemento Ecoloxista da Limia y Sociedade Galega de Historia Natural
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
53 Supporters 53 in Europäische Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Time remaining 7 weeks
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Składający petycję skarży się na skutki intensywnej hodowli zwierząt gospodarskich w dolinie Limy i w zbiorniku As Conchas. Składający petycję ubolewa w szczególności nad zwiększeniem intensywnej hodowli kurcząt i świń, złym gospodarowaniem odpadami z gospodarstw rolnych, brakiem wiążącego kodeksu dobrych praktyk rolniczych oraz pogorszeniem się stanu wód powierzchniowych i podziemnych ze względu na wzrost stężenia azotanów i eutrofizację. Wzywa on do wstrzymania instalacji nowych gospodarstw i do poddania kontroli zarządzania istniejącymi gospodarstwami: powinny one przyjąć zrównoważone pod względem środowiskowym gospodarowanie odpadami zwierzęcymi, tak aby zapewnić zgodność z obowiązującym prawodawstwem europejskim w tym zakresie.

Thank you for your support, Movemento Ecoloxista da Limia y Sociedade Galega de Historia Natural

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now