Soziales

în numele Centrului pentru o viață independentă, privind utilizarea fondurilor structurale și de investiții europene în Bulgaria 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
15 Supporters 15 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Petiția vizează planul de a utiliza fondurile structurale și de investiții europene (ESI) pentru a construi cămine pentru persoane cu dizabilități și pentru vârstnici. Astfel de cămine se încadrează în eforturile guvernului bulgar de a dezinstituționaliza sistemul de îngrijire pe termen lung, promovând astfel viața independentă a persoanelor cu dizabilități și a vârstnicilor, și incluziunea veritabilă a acestora și participarea lor în societate. Cu toate acestea, petiționara este preocupată de faptul că, deși astfel de cămine ar putea conduce în timp la închiderea instituțiilor tradiționale, este improbabil ca acestea să pună capăt segregării și excluziunii sociale ale persoanelor cu dizabilități și ale vârstnicilor. În această privință, petiționara sugerează, ca alternativă, utilizarea fondurilor UE pentru achiziționarea de apartamente în blocuri sau case deja existente, și acordarea unui sprijin mai personalizat. Petiționara solicită Parlamentului European să invite Comisia să se asigure că Bulgaria folosește fondurile UE pentru a sprijini incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități, conform obligațiilor ce revin țării în calitate de membră a UE și în temeiul UNCRPD. În acest sens, este necesară adoptarea unei strategii și a unui plan de îngrijire pe termen lung (dezinstituționalizare), care să acorde prioritate punerii la dispoziție a unor locuințe (care nu presupun traiul în grup) accesibile și la un preț convenabil și acordării de sprijin nerezidențial în comunitate, inclusiv asistență personală. Petiționara sugerează, de asemenea, dezvoltarea unei metodologii pentru evaluarea strategiilor de dezinstituționalizare ale statelor membre, care să țină seama de principiile CRPD și să evalueze statele membre pe baza rezultatelor în ceea ce privește incluziunea socială și participarea în comunitate a persoanelor vizate.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now