Soziales

För ”Centre for Independent Living”, om användningen av de europeiska struktur- och investeringsfonderna i Bulgarien 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
15 Supporters 15 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Framställningen handlar om den planerade användningen av de europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonderna) för att bygga gruppboenden för personer med funktionsnedsättning och äldre. Sådana gruppboenden ingår i den bulgariska regeringens insatser för att avinstitutionalisera systemet för långvarig vård och omsorg och därigenom främja självständigt boende för personer med funktionsnedsättning och äldre och deras verkliga integration och deltagande i samhället. Framställaren är emellertid oroad över att sådana gruppboenden visserligen kan leda till att traditionella institutioner så småningom läggs ned, men att det inte är troligt att detta leder till att segregeringen och utestängningen av personer med funktionsnedsättning och äldre i samhället upphör. Därför föreslår framställaren att man i stället använder EU-medel för att köpa lägenheter i befintliga flerfamiljshus/hus och ge mer individanpassat stöd. Framställaren anser att Europaparlamentet bör uppmana kommissionen att se till att Bulgarien använder EU-medel för att stödja den sociala integrationen av personer med funktionsnedsättning i enlighet med de skyldigheter som följer av landets EU-medlemskap och anslutning till konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Detta förutsätter att en strategi och en plan för långvarig vård och omsorg (avinstitutionalisering) antas som prioriterar tillhandahållandet av tillgängliga och prisvärda bostäder (inte gruppboenden) och annat stöd än bostadsstöd i samhället, bland annat personlig assistans. Framställaren föreslår också att man tar fram en metod för att utvärdera medlemsstaternas strategier för avinstitutionalisering, där hänsyn tas till konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och medlemsstaterna bedöms utifrån hur väl de lyckats med de berörda personernas sociala integration och deltagande i samhället.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now