Soziales

V imenu Centra za neodvisno življenje, o uporabi evropskih strukturnih in investicijskih skladov v Bolgariji ,

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
15 Supporters 15 in European Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Peticija je povezana z načrtovano uporabo evropskih strukturnih in investicijskih skladov za gradnjo skupinskih domov za invalide in starejše. Bolgarska vlada take domove načrtuje v okviru prizadevanj za deinstitucionalizacijo sistema dolgotrajne oskrbe, da bi invalidom in starejšim omogočili neodvisno življenje ter resnično vključenost v družbo in sodelovanje v njej. Vlagatelja peticije skrbi, da se bodo zaradi takih skupinskih domov tradicionalne institucije sicer morda postopoma zaprle, vendar se segregacija in izključevanje invalidov in starejših iz družbe kljub temu ne bosta končala. Predlaga, naj se sredstva EU raje porabijo za nakup stanovanj v obstoječih blokih/hišah in zagotavljanje posamezniku prilagojene podpore. Vlagatelj peticije prosi Evropski parlament, naj pozove Komisijo, naj zagotovi, da Bolgarija sredstva EU uporablja za podpiranje socialnega vključevanja invalidov v skladu s svojimi obveznostmi do EU in Konvencije o pravicah invalidov. To pomeni, da je treba sprejeti strategijo in načrt za dolgotrajno oskrbo (deinstitucionalizacijo), v katerih bo imelo prednost zagotavljanje splošno in cenovno dostopnih stanovanj (ne vseh na istem mestu) ter nestanovanjske podpore v skupnosti, vključno z osebno pomočjo. Vlagatelj peticije tudi predlaga, naj se razvije metodologija za ocenjevanje strategij držav članic za deinstitucionalizacijo, pri kateri bi se upoštevala Konvencija o pravicah invalidov, države članice pa bi se ocenjevale na podlagi rezultatov glede socialnega vključevanja posameznikov in njihovega sodelovanja v družbi.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international