Soziales

F'isem iċ-Ċentru għal Għajxien Indipendenti dwar l-użu tal-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej fil-Bulgarija 

Centre for Independent Living Sofia
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
10 Supporters 10 in Europäische Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched 24/09/2019
  2. Collection yet 11 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Il-petizzjoni tikkonċerna l-użu maħsub tal-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej (FSIE) għall-bini ta' djar li jilqgħu fihom persuni bi bżonnijiet speċjali għall-persuni b'diżabbiltà u għall-persuni anzjani. Tali djar li jilqgħu fihom persuni bi bżonnijiet speċjali jagħmlu parti mill-isfozi tal-Gvern Bulgaru biex is-sistema tal-kura fit-tul ma tibqax istituzzjonalizzata, u b'hekk jitrawmu l-għajxien indipendenti tal-persuni b'diżabbiltà u tal-anzjani, u l-inklużjoni u l-parteċipazzjoni ġenwini tagħhom fis-soċjetà. Madankollu, il-petizzjonant jinsab imħasseb dwar il-fatt li minkejja li tali djar li jilqgħu fihom persuni bi bżonnijiet speċjali jistgħu gradwalment iwasslu għall-għeluq tal-istituzzjonijiet tradizzjonali, x'aktarx dawn mhux se jtemmu s-segregazzjoni u l-esklużjoni tal-persuni b'diżabbiltà u tal-persuni anzjani fis-soċjetà. F'dan ir-rigward, il-petizzjonant jissuġġerixxi alternattiva għall-użu tal-fondi tal-UE biex jinxtraw appartamenti fi blokok ta' appartamenti/djar eżistenti u jiġi pprovdut appoġġ aktar individwalizzat. Il-petizzjonant jitlob lill-Parlament Ewropew biex jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li l-Bulgarija tuża l-fondi tal-UE biex tappoġġja l-inklużjoni soċjali tal-persuni b'diżabbiltà f'konformità mal-obbligi tal-UE u tal-UNCRPD tal-pajjiż. Dan jirrikjedi l-adozzjoni ta' strateġija u ta' pjan għall-kura fit-tul (deistituzzjonalizzazzjoni), li tipprijoritizza l-provvista ta' akkomodazzjoni aċċessibbli u affordabbli (mhux ikkongregata) u appoġġ mhux residenzjali fil-komunità, inkluża għajnuna personali. Il-petizzjonant jissuġġerixxi wkoll li tiġi żviluppata metodoloġija biex jiġu evalwati l-istateġiji ta' deistituzzjonalizzazzjoni tal-Istati Membri li tqis is-CRPD u tevalwa lill-Istati Membri abbażi tal-eżiti għall-individwi kkonċernati, fir-rigward tal-inklużjoni soċjali u tal-parteċipazzjoni fil-komunità tagħhom.

Thank you for your support, Centre for Independent Living Sofia
pro

Not yet a PRO argument.

contra

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now