Soziales

F'isem iċ-Ċentru għal Għajxien Indipendenti dwar l-użu tal-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej fil-Bulgarija 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
15 Supporters 15 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Il-petizzjoni tikkonċerna l-użu maħsub tal-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej (FSIE) għall-bini ta' djar li jilqgħu fihom persuni bi bżonnijiet speċjali għall-persuni b'diżabbiltà u għall-persuni anzjani. Tali djar li jilqgħu fihom persuni bi bżonnijiet speċjali jagħmlu parti mill-isfozi tal-Gvern Bulgaru biex is-sistema tal-kura fit-tul ma tibqax istituzzjonalizzata, u b'hekk jitrawmu l-għajxien indipendenti tal-persuni b'diżabbiltà u tal-anzjani, u l-inklużjoni u l-parteċipazzjoni ġenwini tagħhom fis-soċjetà. Madankollu, il-petizzjonant jinsab imħasseb dwar il-fatt li minkejja li tali djar li jilqgħu fihom persuni bi bżonnijiet speċjali jistgħu gradwalment iwasslu għall-għeluq tal-istituzzjonijiet tradizzjonali, x'aktarx dawn mhux se jtemmu s-segregazzjoni u l-esklużjoni tal-persuni b'diżabbiltà u tal-persuni anzjani fis-soċjetà. F'dan ir-rigward, il-petizzjonant jissuġġerixxi alternattiva għall-użu tal-fondi tal-UE biex jinxtraw appartamenti fi blokok ta' appartamenti/djar eżistenti u jiġi pprovdut appoġġ aktar individwalizzat. Il-petizzjonant jitlob lill-Parlament Ewropew biex jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li l-Bulgarija tuża l-fondi tal-UE biex tappoġġja l-inklużjoni soċjali tal-persuni b'diżabbiltà f'konformità mal-obbligi tal-UE u tal-UNCRPD tal-pajjiż. Dan jirrikjedi l-adozzjoni ta' strateġija u ta' pjan għall-kura fit-tul (deistituzzjonalizzazzjoni), li tipprijoritizza l-provvista ta' akkomodazzjoni aċċessibbli u affordabbli (mhux ikkongregata) u appoġġ mhux residenzjali fil-komunità, inkluża għajnuna personali. Il-petizzjonant jissuġġerixxi wkoll li tiġi żviluppata metodoloġija biex jiġu evalwati l-istateġiji ta' deistituzzjonalizzazzjoni tal-Istati Membri li tqis is-CRPD u tevalwa lill-Istati Membri abbażi tal-eżiti għall-individwi kkonċernati, fir-rigward tal-inklużjoni soċjali u tal-parteċipazzjoni fil-komunità tagħhom.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international