Soziales

U ime Centra za neovisni život o korištenju sredstava iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u Bugarskoj 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
15 Supporters 15 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Predstavka se odnosi na planirano korištenje sredstava iz europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF) za izgradnju stambenih zajednica za osobe s invaliditetom i starije osobe. Izgradnja stambenih zajednica jedan je od načina na koji bugarska vlada nastoji deinstitucionalizirati sustav dugotrajne skrbi, potičući tako neovisni život osoba s invaliditetom i starijih osoba, njihovo istinsko uključivanje i sudjelovanje u društvu. Međutim, podnositeljica predstavke brine da, iako izgradnja takvih stambenih zajednica postupno vodi do zatvaranja tradicionalnih ustanova, njome se vjerojatno neće zaustaviti segregacija i isključivanje osoba s invaliditetom i starijih osoba u društvu. U tom pogledu ona predlaže alternativno korištenje sredstava iz fondova EU-a za kupnju stanova u već postojećim stambenim zgradama/kućama i pružanje individualizirane potpore. Traži od Europskog parlamenta da pozove Komisiju da osigura da Bugarska koristi sredstva iz fondova EU-a da bi podržala socijalnu uključenost osoba s invaliditetom u skladu s obvezama zemlje prema EU-u i nacionalnom okviru za provedbu Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom (UNCRPD). Stoga je potrebno usvajanje strategije i plana za dugotrajnu skrb (deinstitucionalizacija), što daje prednost pružanju dostupnog i povoljnog stanovanja (zajedničko stanovanje) te potpore u zajednici za osobe koje ne stanuju u domovima, uključujući osobnu pomoć. Podnositeljica predstavke predlaže i razvoj metodologije za procjenu strategija deinstitucionalizacije u državama članicama kojom će se uzeti u obzir CRPD i procijeniti države članice na temelju ishoda za dotične pojedince kad je riječ o njihovom uključivanju u društvo i sudjelovanju u zajednici.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now