Soziales

Par Eiropas strukturālo un investīciju fondu izmantošanu Bulgārijā 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
15 Supporters 15 in European Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Lūgumraksts attiecas uz Eiropas strukturālo un investīciju fondu (ESI fondi) plānoto izmantošanu, lai būvētu kolektīvās mājas personām ar invaliditāti un vecāka gadagājuma cilvēkiem. Šādas kolektīvās mājas atbilst Bulgārijas valdības centieniem deinstitucionalizēt ilgtermiņa aprūpes sistēmu, tādējādi veicinot personu ar invaliditāti un vecāka gadagājuma cilvēku neatkarīgu dzīvi, kā arī viņu patiesu iekļaušanu un līdzdalību sabiedrībā. Lūgumraksta iesniedzēja tomēr pauž bažas par to, ka, lai gan šādas kolektīvās mājas var pakāpeniski izraisīt tradicionālo iestāžu slēgšanu, ir maz ticams, ka tās izbeigs cilvēku ar invaliditāti un vecāka gadagājuma cilvēku segregāciju un atstumtību sabiedrībā. Šajā jomā lūgumraksta iesniedzēja ierosina alternatīvu ES fondu izmantošanu dzīvokļu iegādei esošajās daudzdzīvokļu mājās un vairāk individualizēta atbalsta sniegšanu. Lūgumraksta iesniedzēja lūdz Eiropas Parlamentu aicināt Komisiju nodrošināt, ka Bulgārija izmanto ES līdzekļus, lai atbalstītu invalīdu sociālo integrāciju saskaņā ar valsts saistībām pret ES un UNCRPD. Šim nolūkam ir jāpieņem stratēģija un ilgtermiņa aprūpes plāns (veicot deinstitucionalizāciju), kura prioritāte būtu nodrošināt (ne-kolektīvu) mājokļu pieejamību par pieņemamu cenu un sniegt ar mājokļiem nesaistītu atbalstu kopienās, tostarp sniedzot personisku palīdzību. Lūgumraksta iesniedzēja arī ierosina izstrādāt metodiku, kā novērtēt dalībvalstu deinstitucionalizācijas stratēģijas, kurās ņemta vērā CRPD, un izvērtēt dalībvalstis, pamatojoties uz attiecīgo personu aprūpes rezultātiem saistībā ar viņu sociālo integrāciju un līdzdalību kopienas dzīvē.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international