Soziales

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
15 Supporters 15 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Het verzoekschrift betreft het geplande gebruik van de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF's) voor de bouw van groepswoningen voor mensen met een handicap en ouderen. Dergelijke groepswoningen maken deel uit van de inspanningen van de Bulgaarse regering om het systeem van langdurige zorg te de-institutionaliseren en zo het zelfstandig leven van mensen met een handicap en ouderen te bevorderen alsook hun daadwerkelijke integratie en participatie in de samenleving. Indienster maakt zich echter zorgen over het feit dat, hoewel dergelijke groepswoningen geleidelijk aan kunnen leiden tot de sluiting van traditionele instellingen, het onwaarschijnlijk is dat zij een einde zullen maken aan de segregatie en uitsluiting van mensen met een handicap en ouderen in de samenleving. In dat verband stelt indienster een alternatief voor om EU-fondsen te gebruiken voor de aankoop van flats in bestaande flatgebouwen en het verstrekken van meer geïndividualiseerde steun. Indienster vraagt dat het Europees Parlement de Commissie oproept ervoor te zorgen dat Bulgarije de EU-fondsen gebruikt om de sociale integratie van gehandicapten te ondersteunen in overeenstemming met de verplichtingen van het land in het kader van de EU en de UNCRPD. Dit vereist de goedkeuring van een strategie en een plan voor langdurige zorg (de-institutionalisering), waarbij prioriteit wordt gegeven aan het verstrekken van toegankelijke en betaalbare huisvesting (geen groepswoningen) en niet met huisvesting verbonden steun in de gemeenschap, met inbegrip van persoonlijke bijstand. Indienster stelt ook voor een methode te ontwikkelen voor de evaluatie van de de-institutionaliseringsstrategieën van de lidstaten, waarbij rekening wordt gehouden met het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (CRPD) en de lidstaten worden beoordeeld op basis van de resultaten voor de betrokken personen wat betreft hun sociale integratie en participatie in de gemeenschap.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now