Soziales

от името на Центъра за независим живот, относно използването на европейските структурни и инвестиционни фондове в България 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
15 Supporters 15 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Петицията се отнася до планираното използване на европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ фондове) за изграждането на домове за лица с увреждания и за възрастни хора. Такива домове са част от усилията на българското правителство да деинституционализира системата за дългосрочни грижи и с това да насърчи независимия живот на лицата с увреждания и на възрастните хора, както и действителното им приобщаване и участие в обществото. Вносителката на петицията обаче изразява загриженост, че, макар че такива домове могат постепенно да доведат до закриването на традиционните институции, малко вероятно е те да прекратят сегрегацията и изключването на лицата с увреждания и възрастните хора от обществото. Във връзка с това вносителката предлага като алтернатива европейските фондове да бъдат използвани за закупуване на апартаменти в съществуващи блокове/къщи и предоставяне на по-индивидуализирана подкрепа. Тя иска Европейският парламент да призове Комисията да гарантира, че България използва европейските фондове, за да подкрепя социалното приобщаване на лицата с увреждания в съответствие със задълженията на държавата към ЕС и Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Това налага приемането на стратегия и план за дългосрочна грижа (деинституционализация), в които приоритет да бъде осигуряването на достъпни (несподелени) жилища на приемливи цени и подкрепа извън дома в общността, включително лична помощ. Вносителката на петицията предлага също да се разработи методология за оценка на стратегиите за деинституционализация на държавите членки, с която да се вземе предвид Конвенцията за правата на хората с увреждания и да се оценяват държавите членки въз основа на резултатите за съответните лица по отношение на тяхното социално приобщаване и участие в общността.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now