Soziales

от името на Центъра за независим живот, относно използването на европейските структурни и инвестиционни фондове в България 

Centre for Independent Living Sofia
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
15 Supporters 15 in Europäische Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Time remaining 6 weeks
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Петицията се отнася до планираното използване на европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ фондове) за изграждането на домове за лица с увреждания и за възрастни хора. Такива домове са част от усилията на българското правителство да деинституционализира системата за дългосрочни грижи и с това да насърчи независимия живот на лицата с увреждания и на възрастните хора, както и действителното им приобщаване и участие в обществото. Вносителката на петицията обаче изразява загриженост, че, макар че такива домове могат постепенно да доведат до закриването на традиционните институции, малко вероятно е те да прекратят сегрегацията и изключването на лицата с увреждания и възрастните хора от обществото. Във връзка с това вносителката предлага като алтернатива европейските фондове да бъдат използвани за закупуване на апартаменти в съществуващи блокове/къщи и предоставяне на по-индивидуализирана подкрепа. Тя иска Европейският парламент да призове Комисията да гарантира, че България използва европейските фондове, за да подкрепя социалното приобщаване на лицата с увреждания в съответствие със задълженията на държавата към ЕС и Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Това налага приемането на стратегия и план за дългосрочна грижа (деинституционализация), в които приоритет да бъде осигуряването на достъпни (несподелени) жилища на приемливи цени и подкрепа извън дома в общността, включително лична помощ. Вносителката на петицията предлага също да се разработи методология за оценка на стратегиите за деинституционализация на държавите членки, с която да се вземе предвид Конвенцията за правата на хората с увреждания и да се оценяват държавите членки въз основа на резултатите за съответните лица по отношение на тяхното социално приобщаване и участие в общността.

Thank you for your support, Centre for Independent Living Sofia

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now