Soziales

Itsenäisen elämisen keskuksen (Centre for Independent Living) puolesta, Euroopan rakenne- ja investointirahastojen käytöstä Bulgariassa 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
15 Supporters 15 in European Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Vetoomus koskee Euroopan rakenne- ja investointirahastojen (ERI-rahastot) suunniteltua käyttöä ryhmäkotien rakentamiseen vammaisille ja ikääntyneille henkilöille. Tällaiset ryhmäkodit ovat osa Bulgarian hallituksen pyrkimyksiä luopua pitkäkestoisen laitoshoidon järjestelmästä ja edistää siten vammaisten ja ikääntyneiden henkilöiden itsenäistä elämistä sekä heidän aitoa osallistamistaan ja osallistumistaan yhteiskuntaan. Vetoomuksen esittäjä on kuitenkin huolissaan, että vaikka tällaiset ryhmäkodit voivat vähitellen johtaa perinteisten laitosten sulkemiseen, niillä tuskin lopetetaan vammaisten ja ikääntyneiden henkilöiden eriyttämistä ja yhteiskunnan ulkopuolelle sulkemista. Tässä yhteydessä vetoomuksen esittäjä ehdottaa, että EU:n varoja käytettäisiin vaihtoehtoisesti asuntojen ostamiseen olemassa olevista kerrostaloista tai taloista ja yksilöllisemmän tuen tarjoamiseen. Vetoomuksen esittäjä pyytää Euroopan parlamenttia kehottamaan Euroopan komissiota varmistamaan, että Bulgaria käyttää EU:n varoja vammaisten henkilöiden sosiaaliseen osallistamiseen maan EUvelvoitteiden ja vammaisyleissopimukseen perustuvien velvoitteiden mukaisesti. Tämä edellyttää, että otetaan käyttöön pitkäaikaishoitoa koskeva strategia ja suunnitelma (laitoshoidosta luopuminen), jossa etusijalla ovat esteetön ja kohtuuhintainen asuminen (muu kuin yhteisasuminen) ja yhteisössä tarjottava muu kuin asumiseen liittyvä tuki, henkilökohtainen avustaminen mukaan luettuna. Vetoomuksen esittäjä ehdottaa myös, että kehitetään laitoshoidosta luopumista koskevien jäsenvaltioiden strategioiden arvioimiseksi menetelmä, jossa otetaan huomioon vammaisyleissopimus ja arvioidaan jäsenvaltioita sen perusteella, miten strategia vaikuttaa kyseisten henkilöiden sosiaaliseen osallistamiseen ja yhteisöön osallistumiseen.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international