Soziales

Za Centrum samostatného života ve věci využívání evropských strukturálních a investičních fondů v Bulharsku 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
15 Supporters 15 in European Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Petice se týká plánovaného využití evropských strukturálních a investičních fondů na stavbu skupinových domů pro osoby se zdravotním postižením a seniory. Skupinové domy jsou součástí snahy bulharské vlády neumisťovat osoby se zdravotním postižením a seniory do ústavů poskytujících dlouhodobou péči, a podporovat tak jejich samostatný život a skutečné sociální začlenění a účast ve společnosti. Předkladatelka je však znepokojena tím, že přestože skupinové domy mohou postupně vést k uzavření tradičních ústavů, je nepravděpodobné, že by znamenaly konec segregace osob se zdravotním postižením a seniorů a jejich vyloučení ze společnosti. V tomto ohledu předkladatelka navrhuje jiné využití evropských fondů, a to ke koupi bytů v existujících bytových domech nebo domů a k poskytování individuálněji zaměřené podpory. Předkladatelka žádá Evropský parlament, aby vyzval Komisi, aby zajistila, že Bulharsko využije fondy EU k podpoře sociálního začlenění osob se zdravotním postižením v souladu s povinnostmi dané země vůči EU a Úmluvě OSN o právech osob se zdravotním postižením. K tomu je zapotřebí přijmout strategii a plán na dlouhodobou péči (deinstitucionalizaci), která bude upřednostňovat poskytování přístupného a cenově dostupného bydlení (které není sdílené) a nebytovou podporu v komunitě, včetně osobní asistence. Předkladatelka rovněž navrhuje vyvinout metodiku pro hodnocení strategií deinstitucionalizace členských států, která zohlední Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením a bude hodnotit členské státy na základě výsledků pro dotčené osoby, co se týče jejich sociálního začlenění a zapojení do komunity.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international