Soziales

Za Centrum samostatného života ve věci využívání evropských strukturálních a investičních fondů v Bulharsku 

Centre for Independent Living Sofia
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
15 Supporters 15 in Europäische Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Collection , last day
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Petice se týká plánovaného využití evropských strukturálních a investičních fondů na stavbu skupinových domů pro osoby se zdravotním postižením a seniory. Skupinové domy jsou součástí snahy bulharské vlády neumisťovat osoby se zdravotním postižením a seniory do ústavů poskytujících dlouhodobou péči, a podporovat tak jejich samostatný život a skutečné sociální začlenění a účast ve společnosti. Předkladatelka je však znepokojena tím, že přestože skupinové domy mohou postupně vést k uzavření tradičních ústavů, je nepravděpodobné, že by znamenaly konec segregace osob se zdravotním postižením a seniorů a jejich vyloučení ze společnosti. V tomto ohledu předkladatelka navrhuje jiné využití evropských fondů, a to ke koupi bytů v existujících bytových domech nebo domů a k poskytování individuálněji zaměřené podpory. Předkladatelka žádá Evropský parlament, aby vyzval Komisi, aby zajistila, že Bulharsko využije fondy EU k podpoře sociálního začlenění osob se zdravotním postižením v souladu s povinnostmi dané země vůči EU a Úmluvě OSN o právech osob se zdravotním postižením. K tomu je zapotřebí přijmout strategii a plán na dlouhodobou péči (deinstitucionalizaci), která bude upřednostňovat poskytování přístupného a cenově dostupného bydlení (které není sdílené) a nebytovou podporu v komunitě, včetně osobní asistence. Předkladatelka rovněž navrhuje vyvinout metodiku pro hodnocení strategií deinstitucionalizace členských států, která zohlední Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením a bude hodnotit členské státy na základě výsledků pro dotčené osoby, co se týče jejich sociálního začlenění a zapojení do komunity.

Thank you for your support, Centre for Independent Living Sofia

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international