Soziales

V mene Centra nezávislého života (Centre for Independent Living), o využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov v Bulharsku 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
15 Supporters 15 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Petícia sa týka plánovaného využívania európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) na budovanie skupinových domov pre ľudí so zdravotným postihnutím a pre starších ľudí. Takéto skupinové domy sú súčasťou snahy bulharskej vlády o deinštitucionalizáciu systému dlhodobej starostlivosti, čím sa podporuje nezávislý život ľudí so zdravotným postihnutím a starších ľudí a ich skutočné začlenenie a participácia v spoločnosti. Predkladateľka petície sa však obáva, že hoci takéto skupinové domy môžu postupne viesť k zatvoreniu tradičných inštitúcií, je nepravdepodobné, že by ukončili segregáciu a vylúčenie ľudí so zdravotným postihnutím a starších ľudí v spoločnosti. V tejto súvislosti predkladateľka petície navrhuje alternatívu využívania finančných prostriedkov EÚ na nákup bytov v existujúcich bytových domoch a na poskytovanie väčšej individuálnej podpory. Predkladateľka petície žiada Európsky parlament, aby vyzval Komisiu, aby zabezpečila, že Bulharsko použije finančné prostriedky EÚ na podporu sociálneho začlenenia osôb so zdravotným postihnutím v súlade so svojimi záväzkami v rámci EÚ a Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím (UNCRPD). Je potrebné prijať stratégiu a plán dlhodobej starostlivosti (deinštitucionalizácie), ktorý uprednostňuje poskytovanie prístupného a cenovo dostupného bývania (s limitovaným počtom klientov) a nerezidenčnej podpory v komunite vrátane osobnej asistencie. Predkladateľka petície navrhuje aj vypracovanie metodiky hodnotenia stratégií členských štátov v oblasti deinštitucionalizácie, ktorá zohľadňuje Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím (UNCRPD) a hodnotí členské štáty na základe výsledkov pre dotknuté osoby v súvislosti s ich sociálnym začlenením a participáciou v komunite.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now