Soziales

V mene Centra nezávislého života (Centre for Independent Living), o využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov v Bulharsku 

Centre for Independent Living Sofia
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
15 Supporters 15 in Europäische Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Time remaining 7 weeks
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Petícia sa týka plánovaného využívania európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) na budovanie skupinových domov pre ľudí so zdravotným postihnutím a pre starších ľudí. Takéto skupinové domy sú súčasťou snahy bulharskej vlády o deinštitucionalizáciu systému dlhodobej starostlivosti, čím sa podporuje nezávislý život ľudí so zdravotným postihnutím a starších ľudí a ich skutočné začlenenie a participácia v spoločnosti. Predkladateľka petície sa však obáva, že hoci takéto skupinové domy môžu postupne viesť k zatvoreniu tradičných inštitúcií, je nepravdepodobné, že by ukončili segregáciu a vylúčenie ľudí so zdravotným postihnutím a starších ľudí v spoločnosti. V tejto súvislosti predkladateľka petície navrhuje alternatívu využívania finančných prostriedkov EÚ na nákup bytov v existujúcich bytových domoch a na poskytovanie väčšej individuálnej podpory. Predkladateľka petície žiada Európsky parlament, aby vyzval Komisiu, aby zabezpečila, že Bulharsko použije finančné prostriedky EÚ na podporu sociálneho začlenenia osôb so zdravotným postihnutím v súlade so svojimi záväzkami v rámci EÚ a Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím (UNCRPD). Je potrebné prijať stratégiu a plán dlhodobej starostlivosti (deinštitucionalizácie), ktorý uprednostňuje poskytovanie prístupného a cenovo dostupného bývania (s limitovaným počtom klientov) a nerezidenčnej podpory v komunite vrátane osobnej asistencie. Predkladateľka petície navrhuje aj vypracovanie metodiky hodnotenia stratégií členských štátov v oblasti deinštitucionalizácie, ktorá zohľadňuje Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím (UNCRPD) a hodnotí členské štáty na základe výsledkov pre dotknuté osoby v súvislosti s ich sociálnym začlenením a participáciou v komunite.

Thank you for your support, Centre for Independent Living Sofia

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now