Soziales

Kapka Panayotova iseseisva toimetuleku keskuse nimel Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide kasutamise kohta Bulgaarias 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
15 Supporters 15 in European Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Petitsioonis käsitletakse Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide kavandatavat kasutamist puuetega inimeste ja eakate rühmakodude rajamisel. Mainitud rühmakodud on osa Bulgaaria valitsuse jõupingutustest muuta pikaajaline hooldus võimalikuks väljaspool hooldusasutusi (nn deinstitutsionaliseerimine), et soodustada puuetega inimeste ja eakate iseseisvat toimetulekut ning nende tegelikku kaasamist ja osalemist ühiskonnas. Petitsiooni esitajale teeb muret, et kuigi mainitud rühmakodud võivad järkjärgult viia traditsiooniliste asutuste sulgemiseni, on ebatõenäoline, et need lõpetavad puuetega inimeste ja eakate ühiskondliku segregatsiooni ja sotsiaalse tõrjutuse. Seetõttu soovitab ta alternatiivse lahendusena kasutada ELi vahendeid, et osta kortereid olemasolevates korterelamutes ja majades ning pakkuda rohkem individuaalset hooldust. Petitsiooni esitaja palub, et Euroopa Parlament kutsuks Euroopa Komisjoni üles tagama, et Bulgaaria kasutaks ELi vahendeid puuetega inimeste sotsiaalse kaasamise toetuseks vastavalt oma EList ja ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioonist (UNCRPD) tulenevatele kohustustele. Selleks on vaja strateegiat ja pikaajalise hoolduse kava (deinstitutsionaliseerimine), milles peetakse esmatähtsaks pakkuda juurdepääsetavat ja taskukohast majutust (kuid mitte kõigile koos ühes kohas) ning elukohaga mitteseotud abiteenust kogukonnas, sealhulgas isiklikku abi. Petitsiooni esitaja soovitab ka luua metoodika liikmesriikide deinstitutsionaliseerimise strateegiate hindamiseks, milles võetaks arvesse puuetega inimeste õiguste konventsiooni ning hinnataks liikmesriike tulemuste põhjal, mida nende isikute puhul on seoses sotsiaalse kaasatuse ja kogukonnas osalemisega saavutatud.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international