Soziales

Dėl Europos struktūrinių ir investicijų fondų naudojimo Bulgarijoje

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
15 Supporters 15 in European Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Peticija susijusi su planuojamu Europos struktūrinių ir investicijų fondų (ESI fondai) naudojimu neįgaliesiems ir vyresnio amžiaus asmenims skirtų grupinio gyvenimo namų statybai. Tokių grupinio gyvenimo namų statyba yra Bulgarijos pastangų vykdyti ilgalaikės priežiūros sistemos deinstitucionalizavimą skatinant savarankišką neįgaliųjų ir vyresnio amžiaus asmenų gyvenimą ir tikrą jų įtrauktį ir dalyvavimą visuomenėje dalis. Vis dėlto peticijos pateikėja susirūpinusi, kad nors tokie grupinio gyvenimo namai gali laipsniškai paskatinti tradicinių įstaigų uždarymą, mažai tikėtina, kad dėl jų bus panaikinta neįgaliųjų ir vyresnio amžiaus asmenų segregacija ir atskirtis visuomenėje. Tuo atžvilgiu peticijos pateikėja siūlo ES lėšas panaudoti butams įsigyti esamuose daugiabučiuose ar namuose ir teikti daugiau asmeniniams poreikiams pritaikytos paramos. Peticijos pateikėja prašo Europos Parlamento paraginti Komisiją užtikrinti, kad Bulgarija naudotų ES lėšas neįgaliųjų socialinei įtraukčiai remti, laikantis šalies ES ir JT NTK įsipareigojimų. Tam reikia priimti ilgalaikės priežiūros (deinstitucionalizavimo) strategiją ir planą, kuriais būtų teikiama pirmenybė prieinamo ir įperkamo (ne grupinio) būsto ir su apgyvendinimu nesusijusios paramos, įskaitant asmeninę paramą, teikimui bendruomenėje. Peticijos pateikėja taip pat siūlo parengti valstybių narių deinstitucionalizavimo strategijų vertinimo metodiką, kuria būtų atsižvelgiama į NTK ir vertinamos valstybės narės pagal su atitinkamų asmenų socialine įtrauktimi ir dalyvavimu bendruomenėje susijusius rezultatus.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international