Arbeit

IU Exterior
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
27 Supporters 27 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched October 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Předkladatel petice se stěžuje na diskriminaci, pracovní vykořisťování a nejistotu ohledně práce, kterými v současné době i v minulosti trpěla velká většina pracovníků migrujících v rámci EU, kteří jsou najímáni agenturami zprostředkujícími dočasnou práci v jižním Nizozemsku. Vyzývá Evropský parlament a Komisi, aby přijaly kroky, které by tuto praxi a s ní spojené porušování práva EU či práv zakotvených v Listině základních práv ukončily. Uvádí, že nábor většiny těchto pracovníků proběhl prostřednictvím konkrétních internetových stránek, informací v sociálních médiích a portálu EURES. Agentury velmi často dávají falešné sliby a neuvádějí skutečné informace o pracovních podmínkách, což vede pracovníky k podepsání předběžné smlouvy ve Španělsku, která se od konečné smlouvy, kterou podepisují po přestěhování do Nizozemska, zcela liší. V důsledku těchto špatných pracovních podmínek obdržel Pracovní úřad a úřad sociálního zabezpečení při španělském ministerstvu sociálních věcí v Haagu jen za poslední rok od pracovníků migrujících v rámci EU na 500 stížností.

Thank you for your support, IU Exterior

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international