Arbeit

IU Exterior
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
20 Supporters 20 in Europäische Union
4% from 500 for quorum
  1. Launched 16/10/2019
  2. Collection yet 11 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Předkladatel petice se stěžuje na diskriminaci, pracovní vykořisťování a nejistotu ohledně práce, kterými v současné době i v minulosti trpěla velká většina pracovníků migrujících v rámci EU, kteří jsou najímáni agenturami zprostředkujícími dočasnou práci v jižním Nizozemsku. Vyzývá Evropský parlament a Komisi, aby přijaly kroky, které by tuto praxi a s ní spojené porušování práva EU či práv zakotvených v Listině základních práv ukončily. Uvádí, že nábor většiny těchto pracovníků proběhl prostřednictvím konkrétních internetových stránek, informací v sociálních médiích a portálu EURES. Agentury velmi často dávají falešné sliby a neuvádějí skutečné informace o pracovních podmínkách, což vede pracovníky k podepsání předběžné smlouvy ve Španělsku, která se od konečné smlouvy, kterou podepisují po přestěhování do Nizozemska, zcela liší. V důsledku těchto špatných pracovních podmínek obdržel Pracovní úřad a úřad sociálního zabezpečení při španělském ministerstvu sociálních věcí v Haagu jen za poslední rok od pracovníků migrujících v rámci EU na 500 stížností.

Thank you for your support, IU Exterior

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now