Arbeit

от името на „IU Exterior“, относно положението на работниците мигранти в рамките на ЕС, наети от агенции за временна заетост в Нидерландия 

IU Exterior
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
20 Supporters 20 in Europäische Union
4% from 500 for quorum
  1. Launched 16/10/2019
  2. Collection yet 11 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Вносителят на петицията се оплаква от дискриминацията, трудовата експлоатация и несигурността на работното място, които в миналото и понастоящем изпитват повечето от работниците мигранти в рамките на ЕС, наети от агенции за временна заетост в южната част на Нидерландия; той призовава Европейския парламент и Комисията да предприемат действия, които да сложат край на това положение и на всякакви свързани с него нарушения на правото на ЕС или на правата, залегнали в Хартата на основните права. Вносителят на петицията посочва, че по-голямата част от тези работници са били наети чрез специални уебсайтове, съобщения в социалните медии или портала EURES. Много често агенциите правят фалшиви обещания и не разкриват цялата истина по отношение на условията на труд. Това кара работниците да подписват предварителни договори в Испания, които са напълно различни от окончателните договори, подписвани след преместването на работниците в Нидерландия. В резултат на лошите им условия на труд само през последната година Бюрото по заетостта и социалната сигурност в испанското Министерство на труда в Хага е получило около 500 жалби от работници мигранти в рамките на ЕС.

Thank you for your support, IU Exterior

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now