Arbeit

от името на „IU Exterior“, относно положението на работниците мигранти в рамките на ЕС, наети от агенции за временна заетост в Нидерландия 

IU Exterior
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
27 Supporters 27 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched October 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Вносителят на петицията се оплаква от дискриминацията, трудовата експлоатация и несигурността на работното място, които в миналото и понастоящем изпитват повечето от работниците мигранти в рамките на ЕС, наети от агенции за временна заетост в южната част на Нидерландия; той призовава Европейския парламент и Комисията да предприемат действия, които да сложат край на това положение и на всякакви свързани с него нарушения на правото на ЕС или на правата, залегнали в Хартата на основните права. Вносителят на петицията посочва, че по-голямата част от тези работници са били наети чрез специални уебсайтове, съобщения в социалните медии или портала EURES. Много често агенциите правят фалшиви обещания и не разкриват цялата истина по отношение на условията на труд. Това кара работниците да подписват предварителни договори в Испания, които са напълно различни от окончателните договори, подписвани след преместването на работниците в Нидерландия. В резултат на лошите им условия на труд само през последната година Бюрото по заетостта и социалната сигурност в испанското Министерство на труда в Хага е получило около 500 жалби от работници мигранти в рамките на ЕС.

Thank you for your support, IU Exterior

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international