Arbeit

Eduardo Velázquez ajutiste tööhõivebüroode poolt palgatud ELi kodanikest võõrtöötajate olukorra kohta Madalmaades 

IU Exterior
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
27 Supporters 27 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched October 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Petitsiooni esitaja kaebab diskrimineerimise, tööalase ärakasutamise ja ebakindluse üle, mille all kannatab praegu ja on varem kannatanud valdav enamik ELi kodanikest võõrtöötajaid, kes on ajutist tööjõudu vahendavate tööhõivebüroode kaudu läinud tööle Madalmaade lõunaossa; ta palub Euroopa Parlamendil ja komisjonil võtta meetmeid, et teha lõpp nii sellele kui ka sellega seotud ELi õiguse või põhiõiguste hartas sätestatud õiguste rikkumisele. Petitsiooni esitaja väidab, et enamik neist töötajatest võeti tööle konkreetsete veebisaitide, sotsiaalmeedia teadete või EURESe portaali kaudu. Väga sageli annavad tööhõivebürood valesid lubadusi, samuti ei anna nad täielikku ülevaadet töötingimuste kohta, mistõttu kirjutavad töötajad Hispaanias alla eellepingutele, mis on hoopis teistsugused kui lõplikud lepingud, mille töövõtjad allkirjastavad siis, kui nad on Madalmaadesse kolinud. Kehvade töötingimuste tulemusena sai Hispaania tööministeeriumi Haagis asuv tööhõive- ja sotsiaalkindlustusbüroo ELi kodanikest võõrtöötajatelt ainuüksi eelmisel aastal ligi 500 kaebust.

Thank you for your support, IU Exterior

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international