Arbeit

V mene IU Exterior, o situácii migrujúcich pracovníkov v rámci EÚ, ktorých najímajú agentúry dočasného zamestnávania v Holandsku 

IU Exterior
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
27 Supporters 27 in Europäische Union
5% from 500 for quorum
  1. Launched October 2019
  2. Time remaining 15 days
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Predkladateľ petície sa sťažuje na diskrimináciu, pracovné vykorisťovanie a neisté pracovné podmienky, ktorým je v súčasnosti (rovnako ako v minulosti) vystavená prevažná väčšina migrujúcich pracovníkov z EÚ, ktorých najímajú agentúry dočasného zamestnávania v Holandsku. Vyzýva Európsky parlament a Komisiu, aby podnikli kroky na ukončenie týchto praktík a na zastavenie akéhokoľvek ďalšieho porušovania práva EÚ alebo práv zakotvených v Charte základných práv. Uvádza, že väčšina týchto pracovníkov sa zamestnala prostredníctvom špecifických webových stránok, inzerátov v sociálnych médiách alebo portálu EURES. Agentúry veľmi často dávajú sľuby, ktoré nesplnia, a neposkytujú úplný opis pracovných podmienok, na základe čoho pracovníci v Španielsku podpíšu zmluvu o zmluve, ktorá sa diametrálne líši od skutočnej zmluvy, ktorú podpíšu po príchode do Holandska. V dôsledku zlých pracovných podmienok bolo na úrade pre zamestnanosť a sociálne zabezpečenie na španielskom ministerstve práce v Haagu len v minulom roku prijatých 500 sťažností od migrujúcich pracovníkov v rámci EÚ.

Thank you for your support, IU Exterior

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international