Arbeit

V mene IU Exterior, o situácii migrujúcich pracovníkov v rámci EÚ, ktorých najímajú agentúry dočasného zamestnávania v Holandsku 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
27 Supporters 27 in European Union
Collection finished
  1. Launched October 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Predkladateľ petície sa sťažuje na diskrimináciu, pracovné vykorisťovanie a neisté pracovné podmienky, ktorým je v súčasnosti (rovnako ako v minulosti) vystavená prevažná väčšina migrujúcich pracovníkov z EÚ, ktorých najímajú agentúry dočasného zamestnávania v Holandsku. Vyzýva Európsky parlament a Komisiu, aby podnikli kroky na ukončenie týchto praktík a na zastavenie akéhokoľvek ďalšieho porušovania práva EÚ alebo práv zakotvených v Charte základných práv. Uvádza, že väčšina týchto pracovníkov sa zamestnala prostredníctvom špecifických webových stránok, inzerátov v sociálnych médiách alebo portálu EURES. Agentúry veľmi často dávajú sľuby, ktoré nesplnia, a neposkytujú úplný opis pracovných podmienok, na základe čoho pracovníci v Španielsku podpíšu zmluvu o zmluve, ktorá sa diametrálne líši od skutočnej zmluvy, ktorú podpíšu po príchode do Holandska. V dôsledku zlých pracovných podmienok bolo na úrade pre zamestnanosť a sociálne zabezpečenie na španielskom ministerstve práce v Haagu len v minulom roku prijatých 500 sťažností od migrujúcich pracovníkov v rámci EÚ.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international