Réiteach ar an athrú aeráide atá tapa, cothrom agus éifeachtach

Christiaan Frederik ALOFS
Petition is directed to
Europäische Komission
0 Supporters 0 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched May 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

This is an European Citizens' Initiative.

forwarding

Tá eolaithe agus eacnamaithe ar aon intinn: gur cur chuige éifeachtach é praghas a ghearradh as truailliú agus an praghas sin a mhéadú de réir a chéile agus an t-airgead a fhaightear dá bharr a thabhairt do theaghlaigh. Laghdófar an truailliú má ardaítear an praghas ar bhreoslaí iontaise go seasta. Spreagann sé sin eagraíochtaí agus tomhaltóirí chun roghanna atá níos glaine agus níos saoire a dhéanamh. Tugtar an t-airgead uile a bhailítear ar ais do na saoránaigh go cothrom gach mí mar dhíbhinn. Beidh an chuid is mó de na teaghlaigh atá ar ioncam íseal agus ar meánioncam níos fearr as. Le coigeartú teorann cosnaítear ár ngeilleagar agus cuirtear borradh faoi ghlacadh ar leibhéal domhanda. Ar na buntáistí eile a bhaineann leis an gcur chuige seo tá: aer níos glaine; níos mó post chomh maith le caiteachas rialtais laghdaithe mar thoradh ar ailíniú beartas.

Thank you for your support, Christiaan Frederik ALOFS

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international