En snabb, rättvis och effektiv lösning på klimatförändringen

Christiaan Frederik ALOFS
Petition is directed to
Europeiska kommissionen
0 Supporters 0 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched May 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

This is an European Citizens' Initiative.

forwarding

Forskare och ekonomer är överens: att låta förorenarna betala mer och ge vinsterna till hushållen fungerar. Ett stadigt ökande pris på fossila bränslen kommer att minska föroreningarna. Det får företag och konsumenter att välja renare och billigare alternativ. De insamlade pengarna fördelas rättvist varje månad till invånarna i form av utdelning. De flesta låg- och medelinkomstfamiljer kommer att få det bättre. En koldioxidjustering vid gränserna skyddar vår ekonomi och driver på antagandet av en global mekanism. Andra fördelar är renare luft, fler jobb och minskade offentliga utgifter till följd av anpassning av politiken.

Thank you for your support, Christiaan Frederik ALOFS

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international