En snabb, rättvis och effektiv lösning på klimatförändringen

Christiaan Frederik ALOFS
Petition is directed to
Europeiska kommissionen
0 Supporters 0 in European Union
0% from 500 for quorum
  1. Launched May 2019
  2. Collection yet 11 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Forskare och ekonomer är överens: att låta förorenarna betala mer och ge vinsterna till hushållen fungerar. Ett stadigt ökande pris på fossila bränslen kommer att minska föroreningarna. Det får företag och konsumenter att välja renare och billigare alternativ. De insamlade pengarna fördelas rättvist varje månad till invånarna i form av utdelning. De flesta låg- och medelinkomstfamiljer kommer att få det bättre. En koldioxidjustering vid gränserna skyddar vår ekonomi och driver på antagandet av en global mekanism. Andra fördelar är renare luft, fler jobb och minskade offentliga utgifter till följd av anpassning av politiken.

Thank you for your support, Christiaan Frederik ALOFS

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now