Verwaltung

Perheenyhdistämistä hakevien kolmansien maiden kansalaisten kansallisen keskipalkkavaatimuksen asettamisesta Maltassa 

Milan Noro
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
64 Supporters 64 in Europäische Union
13% from 500 for quorum
  1. Launched May 2020
  2. Time remaining 8 days
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Vetoomuksen esittäjä tuomitsee sen, että Maltan viranomaiset ovat asettaneet kansallisen keskipalkkavaatimuksen eivätkä kansallista vähimmäispalkkavaatimusta muutoin tukikelpoisille kolmansien maiden kansalaisille, jotka hakevat perheenyhdistämistä alaikäisten lastensa kanssa. Vetoomuksen esittäjä väittää, että sen seurauksena 41:tä alaikäistä lasta uhkaa häätö Maltasta (30. joulukuuta 2019 alkaen).Vetoomuksen esittäjä viittaa neuvoston direktiiviin 2003/86/EY ja erityisesti sen 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaan: ”vakaat ja säännölliset tulot ja varat, jotka riittävät perheenkokoajan ja hänen perheenjäsentensä ylläpitoon ilman, että heidän on turvauduttava asianomaisen jäsenvaltion sosiaalihuoltojärjestelmään. Jäsenvaltioiden on arvioitava näiden tulojen ja varojen luonne ja säännöllisyys, ja ne voivat ottaa huomioon kansallisten vähimmäispalkkojen ja eläkkeiden tason sekä perheenjäsenten lukumäärän.”Hän huomauttaa eritoten unionin tuomioistuimen tulkinnan direktiivin 7 artiklan 1 kohdan c alakohdasta asiassa C-578/08 Chakroun: 43 Koska perheenyhdistämisen salliminen on pääsääntö, direktiivin 7 artiklan 1 kohdan johdantokappaleessa ja c alakohdassa säädettyä mahdollisuutta on tulkittava suppeasti. Jäsenvaltiot eivät myöskään saa käyttää niille tunnustettua harkintavaltaa tavalla, joka olisi vastoin direktiivin tavoitetta, eli perheenyhdistämisen edistämistä, ja direktiivin tehokasta vaikutusta.

Thank you for your support, Milan Noro

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international