Verwaltung

Privind obligația referitoare la salariul mediu național impusă cetățenilor țărilor terțe care solicită reîntregirea familiei în Malta 

Milan Noro
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
64 Supporters 64 in Europäische Union
13% from 500 for quorum
  1. Launched May 2020
  2. Time remaining 8 days
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Petiționarul denunță obligația referitoare salariul mediu național, și nu la salariul minim național, impusă de către autoritățile malteze cetățenilor, altminteri eligibili, ai unor țări terțe care solicită reîntregirea familiei cu copiii lor minori. Prin urmare, petiționarul susține că 41 de copii minori riscă să fie deportați din Malta (la 30.12.2019).Petiționarul face trimitere la Directiva 2003/86/CE a Consiliului, în special la articolul 7 alineatul (1) litera (c): „de resurse stabile, constante și suficiente pentru a se întreține pe sine și pe ceilalți membri ai familiei fără a recurge la sistemul de asistență socială al statului membru în cauză. Statele membre evaluează aceste resurse în raport cu natura și caracterul lor constant și pot ține seama de nivelul salariilor și pensiilor minime naționale, precum și de numărul membrilor familiei.”Mai exact, el amintește de interpretarea articolului 7 alineatul (1) litera (c) din directivă, formulată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în cauza C-578/08 Chakroun: „43. Întrucât obținerea permisiunii de reîntregire a familiei constituie regula generală, posibilitatea prevăzută la articolul 7 alineatul (1) litera (c) din directivă este de strictă interpretare. Pe de altă parte, marja de manevră recunoscută statelor membre nu trebuie utilizată de acestea într‑un mod care ar aduce atingere obiectivului directivei, care este cel de a favoriza reîntregirea familiei, și efectului util al acesteia.”

Thank you for your support, Milan Noro

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international