Verwaltung

Ve věci povinnosti státních příslušníků třetích zemí žádajících o sjednocení rodiny na Maltě splňovat požadavek na vnitrostátní průměrnou mzdu 

Milan Noro
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
64 Supporters 64 in Europäische Union
13% from 500 for quorum
  1. Launched May 2020
  2. Time remaining 7 days
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Předkladatel protestuje proti tomu, že maltské orgány požadují, aby jinak způsobilí státní příslušníci třetích zemí žádající o sjednocení se svými nezletilými dětmi splňovali požadavek na vnitrostátní průměrnou mzdu místo vnitrostátní minimální mzdy. Tvrdí, že v důsledku toho hrozí 41 dětem vyhoštění z Malty (s účinností od 30. 12. 2019).Předkladatel odkazuje na směrnici Rady 2003/86/ES, zejména pak na její čl. 7 odst. 1 písm. c): „stálé a pravidelné příjmy, které jsou dostatečné k zajištění jejich výživy a výživy jejich rodinných příslušníků, aniž by využívali systému sociální podpory dotčeného členského státu. Členské státy zhodnotí tyto příjmy podle jejich povahy a pravidelnosti a mohou přihlédnout k výši minimální mzdy a důchodu v dotyčném státě, jakož i k počtu rodinných příslušníků.“Kromě toho připomíná výklad č. 7. odst. 1 písm. c) této směrnice Soudním dvorem Evropské unie v případě C-578/08 Chakroun: 43 Vzhledem k tomu, že povolení sloučení rodiny je obecným pravidlem, musí být možnost stanovená v čl. 7 odst. 1 písm. c) dotyčné směrnice vykládána striktně. Prostor pro uvážení přiznaný členským státům jimi tedy nesmí být využíván takovým způsobem, který by ohrožoval cíl směrnice, kterým je podpora sjednocení rodiny, a její užitečný účinek.

Thank you for your support, Milan Noro

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international