Verwaltung

Over het opleggen van de vereiste in verband met het nationaal gemiddeld salaris aan onderdanen van een derde land die een aanvraag doen voor gezinshereniging in Malta 

Milan Noro
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
64 Supporters 64 in Europäische Union
13% from 500 for quorum
  1. Launched May 2020
  2. Time remaining 9 days
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Indiener klaagt over het feit dat de Maltese autoriteiten de vereiste van het nationaal gemiddeld salaris opleggen, en niet de vereiste van het nationaal minimumsalaris aan onderdanen van een derde land die een aanvraag doen voor gezinshereniging met hun minderjarige kinderen en hier anderszins voor in aanmerking komen. Indiener beweert dat hierdoor mogelijk 41 minderjarige kinderen worden gedeporteerd uit Malta (situatie op 30.12.2019).Indiener haalt Richtlijn 2003/86/EG van de Raad en in het bijzonder artikel 7, lid 1, onder c), aan: “stabiele en regelmatige inkomsten die volstaan om hemzelf en zijn gezinsleden te onderhouden, zonder een beroep te doen op het stelsel voor sociale bijstand van de betrokken lidstaat. De lidstaten beoordelen daartoe de aard en de regelmaat van deze inkomsten en kunnen rekening houden met de nationale minimumlonen en pensioenen, evenals met het aantal gezinsleden.”Met meer bepaald haalt hij ook de uitlegging van het HvJ-EU van artikel 7, lid 1, onder c), van de Richtlijn aan in zaak C-578/08 Chakroun: 43 Aangezien gezinshereniging de algemene regel is, dient de bevoegdheid in artikel 7, lid 1, aanhef en sub c, van de richtlijn strikt te worden uitgelegd. Bovendien mogen de lidstaten hun handelingsvrijheid niet zo gebruiken dat afbreuk wordt gedaan aan het doel van de richtlijn, namelijk de bevordering van gezinshereniging, en aan het nuttig effect daarvan.

Thank you for your support, Milan Noro

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international