Verwaltung

O uvođenju obveze koja se odnosi na prosječnu nacionalnu plaću za državljane trećih zemalja koji podnose zahtjev za spajanje obitelji na Malti 

Milan Noro
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
64 Supporters 64 in Europäische Union
13% from 500 for quorum
  1. Launched May 2020
  2. Time remaining 9 days
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Podnositelj predstavke osuđuje činjenicu da su malteške vlasti za državljane trećih zemalja koji inače ispunjavaju uvjete za pravo na spajanje obitelji, odnosno spajanje s maloljetnom djecom, uvele obvezu koja se odnosi na prosječnu nacionalnu plaću, a ne minimalnu nacionalnu plaću. Podnositelj predstavke tvrdi da će zbog uvođenja te obveze 41 maloljetnik morati napustiti Maltu (na dan 30. prosinca 2019.).Podnositelj se poziva na Direktivu Vijeća 2003/86/EZ, a posebno na njezin članak 7. stavak 1. točku (c), u kojoj stoji: „stabilna i redovita novčana sredstva koja su dovoljna za vlastito uzdržavanje i izdržavanje članova njegove/njezine obitelji, bez pribjegavanja sustavu socijalne pomoći države članice u pitanju. Države članice procjenjuju ove izvore prihoda upućivanjem na njihovu prirodu i redovitost te mogu uzeti u obzir razinu minimalnih nacionalnih primanja i mirovina, kao i broj članova obitelji.”Preciznije, podsjeća na tumačenje članka 7. stavka 1. točke (c) te direktive od strane Suda Europske unije u predmetu C-578/08 Chakroun: 43 Budući da je odobrenje za spajanje obitelji opće pravilo, mogućnost predviđena člankom 7. stavkom 1. točkom (c) Direktive mora se strogo tumačiti. Usto, države članice ne smiju koristiti diskrecijski prostor koji im je priznat na način da ugrožavaju ostvarenje cilja Direktive, odnosno promicanje spajanja obitelji i njegovu učinkovitost.

Thank you for your support, Milan Noro

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international