Verwaltung

W sprawie nałożenia wymogu uzyskiwania średniego krajowego wynagrodzenia na obywateli państw trzecich ubiegających się o łączenie rodzin na Malcie 

Milan Noro
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
64 Supporters 64 in Europäische Union
13% from 500 for quorum
  1. Launched May 2020
  2. Time remaining 7 days
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Składający petycję potępia nałożenie przez władze maltańskie wymogu uzyskiwania średniego krajowego wynagrodzenia zamiast ustawowego wynagrodzenia minimalnego na spełniających pozostałe kryteria obywateli państw trzecich ubiegających się o łączenie rodzin obejmujących małoletnie dzieci. Składający petycję twierdzi, że w rezultacie 41 małoletnich dzieci jest zagrożonych wydaleniem z Malty (na dzień 30 grudnia 2019 r.).Składający petycję odnosi się do dyrektywy Rady 2003/86/WE, a w szczególności do jej art. 7 ust. 1 lit. c): „stabilne i regularne środki, które wystarczają do utrzymania tej osoby oraz członków jej rodziny, bez korzystania z systemu pomocy społecznej danego państwa członkowskiego. Państwa członkowskie dokonują oceny tych środków poprzez odniesienie do ich rodzaju i regularności wpływu, przy czym mogą wziąć pod uwagę poziom najniższych krajowych płac, rent i emerytur, a także liczbę członków rodziny”.Co istotniejsze, przywołuje on wykładnię art. 7 ust. 1 lit. c) wspomnianej dyrektywy dokonaną przez TSUE w sprawie C-578/08 – Chakroun: „43. Jako że zezwolenie na łączenie rodziny jest zasadą ogólną, możliwość przewidzianą w art. 7 ust. 1 lit. c) dyrektywy należy interpretować w sposób zawężający. Ponadto margines swobody przyznany państwom członkowskim nie powinien być przez nie wykorzystywany w sposób naruszający cel tej dyrektywy, którym jest sprzyjanie łączeniu rodzin, oraz jej skuteczność”.

Thank you for your support, Milan Noro

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international