Verwaltung

Om införandet av krav om nationell genomsnittlig lön för tredjelandsmedborgare som ansöker om familjeåterförening i Malta 

Milan Noro
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
64 Supporters 64 in Europäische Union
13% from 500 for quorum
  1. Launched May 2020
  2. Time remaining 9 days
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Framställaren fördömer de maltesiska myndigheternas införande av krav om nationell genomsnittlig lön, i stället för krav om nationell minimilön, på medborgare från tredjeländer som i övrigt är berättigade att ansöka om familjeåterförening med sina minderåriga barn. Framställaren hävdar att 41 minderåriga barn som en följd av detta riskerar att utvisas från Malta (från och med den 30 december 2019).Framställaren hänvisar till rådets direktiv 2003/86/EG, särskilt artikel 7.1 c: ”stabila och regelbundna försörjningsmedel som är tillräckliga för att försörja referenspersonen och hans eller hennes familjemedlemmar utan hjälp från systemet för socialt bistånd i den berörda medlemsstaten. Medlemsstaterna skall bedöma dessa försörjningsmedel med hänsyn till vilken typ av medel det rör sig om och inkomsternas regelbundenhet, och får beakta nivån för minimilöner och -pensioner samt antalet familjemedlemmar.”Närmare bestämt hänvisar han till EU-domstolens tolkning av artikel 7.1 c i direktivet i mål C-578/08, Chakroun: 43. Eftersom huvudregeln är att familjeåterförening beviljas, ska den möjlighet som föreskrivs i artikel 7.1 c i direktivet tolkas restriktivt. Det utrymme för skönsmässig bedömning som tillerkänns medlemsstaterna ska för övrigt inte användas av dem på ett sätt som äventyrar direktivets syfte, som är att främja familjeåterförening, eller direktivets ändamålsenliga verkan.

Thank you for your support, Milan Noro

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international