Verwaltung

O zavedení požiadavky vnútroštátnej priemernej mzdy štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí žiadajú o zlúčenie rodiny na Malte 

Milan Noro
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
64 Supporters 64 in Europäische Union
13% from 500 for quorum
  1. Launched May 2020
  2. Time remaining 7 days
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Predkladateľ petície protestuje proti tomu, že maltské orgány požadujú, aby inak spôsobilí príslušníci tretích krajín, ktorí žiadajú o zlúčenie rodiny s ich maloletými deťmi, spĺňali požiadavku na vnútroštátnu priemernú mzdu namiesto vnútroštátnej minimálnej mzdy. V dôsledku toho predkladateľka petície tvrdí, že 41 maloletým deťom hrozí vyhostenie z Malty (k dátumu 30.12.2019).Predkladateľ petície odkazuje na smernicu Rady 2003/86/ES, a najmä na jej článok 7 ods. 1 písm. c): „stabilné a pravidelné zdroje, ktoré sú postačujúce pre nich a členov ich rodiny bez zaťaženia systému sociálnej pomoci dotknutého členského štátu. Členské štáty zhodnotia tieto príjmy so zreteľom na ich charakter a pravidelnosť a môžu vziať do úvahy aj úroveň minimálnej vnútroštátnej mzdy a dôchodku, ako aj počet rodinných príslušníkov.“Ešte konkrétnejšie pripomína výklad Súdneho dvora týkajúci sa článku 7 ods. 1 písm. c) smernice vo veci C-578/08 Chakroun: 43 Keďže povolenie zlúčenia rodiny je všeobecným pravidlom, možnosť stanovená v článku 7 ods. 1 písm. c) smernice sa má vykladať reštriktívne. Okrem toho miera voľnej úvahy priznaná členským štátom nemôže byť štátmi uplatňovaná takým spôsobom, ktorý porušuje cieľ tejto smernice, ktorým je podporovať zlúčenie rodiny, ako aj jej potrebný účinok.

Thank you for your support, Milan Noro

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international