Verwaltung

Milan Noro perekonna taasühinemist taotlevatele kolmandate riikide kodanikele riikliku keskmise palga nõude kehtestamise kohta Maltal 

Milan Noro
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
64 Supporters 64 in Europäische Union
13% from 500 for quorum
  1. Launched May 2020
  2. Time remaining 8 days
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Petitsiooni esitaja mõistab hukka asjaolu, et Malta ametiasutused nõuavad kolmandate riikide kodanikelt, kes taotlevad perekonna taasühinemist alaealiste lastega ja on muus osas abikõlblikud, et nad peavad teenima riigi keskmist palka ja mitte riigis kehtivat miinimumpalka. Petitsiooni esitaja väidab, et sel põhjusel on Maltal 30. detsembri 2019. aasta seisuga 41 alaealist last väljasaatmise ohus.Petitsiooni esitaja viitab nõukogu direktiivile 2003/86/EÜ, eelkõige selle artikli 7 lõike 1 punktile c: „stabiilne ja korrapärane sissetulek, millega ta suudab iseennast ja oma pereliikmeid ilma asjaomase liikmesriigi sotsiaalabisüsteemi abita ülal pidada. Liikmesriigid hindavad kõnealuse sissetuleku laadi ja korrapärasust ning võivad seejuures võtta arvesse siseriiklike palkade ja pensionide miinimumtaset ja pereliikmete arvu.“Täpsemalt viitab ta Euroopa Kohtu tõlgendusele direktiivi artikli 7 lõike 1 punktile c kohtuasjas C-578/08 Chakroun: 43. Kuna perekonna taasühinemise lubamine on üldreegel, siis tuleb direktiivi artikli 7 lõike 1 punktis c esitatud õigust tõlgendada kitsalt. Lisaks ei ole liikmesriikidel lubatud neile antud tegutsemisruumi kasutada nii, et see kahjustaks direktiivi eesmärki soodustada perekonna taasühinemist ja selle direktiivi kasulikku mõju.

Thank you for your support, Milan Noro

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international