Verwaltung

Par valsts vidējās algas prasības noteikšanu trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri iesniedz pieteikumu par ģimenes atkalapvienošanos Maltā 

Milan Noro
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
64 Supporters 64 in Europäische Union
13% from 500 for quorum
  1. Launched May 2020
  2. Time remaining 9 days
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Lūgumraksta iesniedzējs nosoda to, ka Maltas iestādes ir noteikušas valsts vidējās algas prasību pretstatā valsts minimālās algas prasībai attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem, kuriem citādi būtu tiesības uz ģimenes atkalapvienošanos ar saviem nepilngadīgajiem bērniem. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka tā rezultātā 41 nepilngadīgam bērnam draud izraidīšana Maltas (no 30.12.2019.).Lūgumraksta iesniedzējs atsaucas uz Padomes Direktīvu 2003/86/EK un jo īpaši tās 7. panta 1. punkta c) apakšpunktu: “stabili un regulāri ienākumi, kas ir pietiekami, lai uzturētu sevi un savus ģimenes locekļus, neizmantojot attiecīgās dalībvalsts sociālās palīdzības sistēmu. Dalībvalstis novērtē minētos ienākumus atkarībā no to veida un pastāvīguma un var ņemt vērā valsts minimālo algu un pensiju līmeni, kā arī ģimenes locekļu skaitu.”Konkrētāk, viņš atsaucas uz EKT interpretāciju par Direktīvas 7. panta 1. punkta c) apakšpunktu lietā C-578/08 Chakroun: 43. Tā kā atļauja ģimenei atkalapvienoties ir princips, direktīvas 7. panta 1. punkta c) apakšpunktā paredzētās tiesības ir jāinterpretē šauri. Turklāt dalībvalstīm atzīto rīcības brīvību tās nedrīkst izmantot tā, ka tas varētu apdraudēt direktīvas mērķi, kas ir — veicināt ģimenes atkalapvienošanos, un tās lietderīgo iedarbību.

Thank you for your support, Milan Noro

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international