Verwaltung

Om indførelsen af krav om national gennemsnitsløn for tredjelandsstatsborgere, der ansøger om familiesammenføring i Malta 

Milan Noro
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
64 Supporters 64 in Europäische Union
13% from 500 for quorum
  1. Launched May 2020
  2. Time remaining 9 days
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Andrageren klager over de maltesiske myndigheders indførelse af et krav til tredjelandsstatsborgere, der ansøger om familiesammenføring med deres mindreårige børn og i øvrigt er berettigede, om national gennemsnitsløn og ikke om den nationale mindsteløn. Som følge heraf hævder andrageren, at 41 mindreårige børn står over for at blive udvist af Malta (pr. 30. december 2019).Andrageren henviser til Rådets direktiv 2003/86/EF, navnlig dens artikel 7, stk. 1, litra c): "faste og regelmæssige indtægter, der er tilstrækkelige til, at referencepersonen kan forsørge sig selv og sine familiemedlemmer uden social bistand fra den pågældende medlemsstat. Medlemsstaterne vurderer disse indtægter på grundlag af deres art og regelmæssighed og kan tage hensyn til niveauet for nationale mindstelønninger og -pensioner samt antallet af familiemedlemmer".Mere konkret henviser han til Domstolens fortolkning af direktivets artikel 7, stk. 1, litra c), i sag C-578/08 Chakroun: 43. Da tilladelse til familiesammenføring er hovedreglen, skal den mulighed, som er fastsat i direktivets artikel 7, stk. 1, indledningen og litra c), fortolkes strengt. Medlemsstaternes manøvrerum må ikke anvendes på en måde, der ville være i strid med direktivets formål, som er at fremme familiesammenføring, og til hinder for direktivets effektive virkning.

Thank you for your support, Milan Noro

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international