Verwaltung

Ki jo vlaga Milan Noro, državljan Italije 

Milan Noro
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
64 Supporters 64 in Europäische Union
13% from 500 for quorum
  1. Launched May 2020
  2. Time remaining 7 days
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Vlagatelj peticije obsoja dejstvo, da so malteški organi za državljane tretjih držav, ki so sicer upravičeni, da zaprosijo za združitev družine z mladoletnimi otroki, uvedli zahtevo po dokazilu o dohodku v višini nacionalne povprečne plače in ne minimalne plače. Vlagatelj peticije trdi, da zato 41 mladoletnim osebam grozi izselitev z Malte (stanje na dan 30. 12. 2019).Vlagatelj peticije se sklicuje na Direktivo Sveta 2003/86/ES in zlasti njen člen 7(1)(c): „stalne in redne vire, ki zadostujejo za njihovo vzdrževanje in vzdrževanje njihovih družinskih članov, ne da bi uporabljali sistem socialne pomoči zadevne države članice. Države članice ta sredstva ocenijo glede na njihovo naravo in rednost, upoštevajo pa lahko tudi raven minimalne nacionalne plače, pokojnine in število družinskih članov.“Poleg tega opozarja na razlago Sodišča v zvezi s členom 7(1)(c) Direktive v zadevi C-578/08 Chakroun: 43. Ker je namreč dovolitev združitve družine splošno pravilo, je treba možnost, določeno v členu 7(1)(c) Direktive 2003/86, razlagati ozko. Poleg tega diskrecijske pravice, priznane državam članicam, te ne smejo uporabiti tako, da bi posegale v cilj Direktive, ki je spodbuditi združitev družine, in v njen polni učinek.

Thank you for your support, Milan Noro

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international