Verwaltung

Dwar l-impożizzjoni tar-rekwiżit tal-paga medja nazzjonali fuq Ċittadini ta' Pajjiżi Terzi li jkunu qed japplikaw għar-riunifikazzjoni tal-familja f'Malta 

Milan Noro
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
64 Supporters 64 in Europäische Union
13% from 500 for quorum
  1. Launched May 2020
  2. Time remaining 8 days
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Il-petizzjonant jiddenunzja l-impożizzjoni min-naħa tal-awtoritajiet Maltin tar-rekwiżit tal-paga medja nazzjonali, għall-kuntrarju tar-rekwiżit tal-paga minima nazzjonali, fuq Ċittadini ta' Pajjiżi Terzi li altrimenti huma eliġibbli, li japplikaw għar-Riunifikazzjoni tal-Familja mat-tfal minorenni tagħhom. B'riżultat ta' dan, il-petizzjonant isostni li 41 tifel u tifla minorenni qed jiffaċċjaw l-evizzjoni minn Malta (fid-data tat-30 ta' Diċembru 2019).Il-petizzjonant jirreferi għad-Direttiva tal-Kunsill 2003/86/KE u b'mod partikolari għall-Artikolu 7(1)(c) tagħha: “riżorsi stabbli u regolari li huma suffiċjenti biex iżomm lilu nnifsu/lilha nnifisha u l-membri tal-familja tiegħu/tagħha, mingħajr ma jirrikorri għas-sistema ta' għajnuna soċjali ta' l-Istat Membru kkonċernat. Stati Membri għandhom jistmaw dawn ir-riżorsi b'referenza għan-natura u r-regolarita tagħhom u jistgħu jqisu il-livell ta' pagi minimi nazzjonali u penjonijiet kif ukoll in-numru ta' membri tal-familja.”B'mod aktar speċifiku, huwa jevoka l-interpretazzjoni tal-QĠE tal-Artikolu 7(1)(c) tad-Direttiva fil-kawża C-578/08 Chakroun: 43 Peress li l-awtorizzazzjoni tar-riunifikazzjoni tal-familja hija r-regola ġenerali, il- possibbiltà prevista fl-Artikolu 7(1) u l-Artikolu 7(1)(ċ) tad-Direttiva għandha tiġi interpretata b'mod strett. Barra minn hekk, il-marġni ta' mmanuvrar mogħti lill-Istati Membri ma għandux jintuża minnhom b'mod li jippreġudika l-għan tad-Direttiva, li huwa li tiġi promossa r-riunifikazzjoni tal-familja, u sabiex din tintlaħaq b'mod effettiv.

Thank you for your support, Milan Noro

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international