Handelspolitik

Par iespējamu diskriminējošu attieksmi pret Eiropas augstskolu studentiem Spānijā 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
10 Supporters 10 in European Union
Collection finished
  1. Launched August 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Lūgumraksta iesniedzējs nosoda Spānijas iestāžu atteikšanos labot atbilstības tabulas atzīmēm, ko Itālijā ieguvuši studenti, kas vēlas studēt Spānijā. Lūgumraksta iesniedzējs atsaucas uz Spānijas Izglītības ministrijas atbildi, saskaņā ar kuru studentiem, kas ieguvuši augstāko Itālijas atzīmi “30 e lode”, nevar piešķirt attiecīgo Spānijas pakāpi 10/10 “Matricula de Honor”, jo studentiem Itālijā iegūt augstāko atzīmi esot vieglāk nekā Spānijā. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka šāda pieeja ir pretrunā principam, ka studenti Eiropas augstākās izglītības telpā var pārvietoties brīvi, un Eiropas pilsoņu vienlīdzīgu iespēju, vienlīdzības un nediskriminēšanas principiem. Tāpēc lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas Parlamentu pārbaudīt, vai netiek pārkāpti ES tiesību akti, un pieprasīt izmantot atbilstības tabulas, kas nodrošina, ka atzīmes, ko kādā dalībvalstī ieguvuši Eiropas augstskolu studenti, kuri vēlas pabeigt studijas citā ES valstī, tiek pārrēķinātas vienādi, objektīvi un neitrāli.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international