Handelspolitik

Om påstådd diskriminering av europeiska universitetsstuderande i Spanien 

Antonio Visicchio
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
10 Supporters 10 in Europäische Union
2% from 500 for quorum
  1. Launched August 2020
  2. Time remaining > 9 Wochen
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Framställaren kritiserar de spanska myndigheternas vägran att korrigera jämförelsetabellerna för betyg som förvärvats i Italien av studenter som vill studera i Spanien. Framställaren hänvisar till ett svar från det spanska utbildningsministeriet, enligt vilket studenter som erhåller det högsta italienska betyget ”30 e lode” inte kan tilldelas det motsvarande spanska betyget ”10/10 Matricula de Honor”, eftersom det påstås vara lättare för studenter att få högsta betyg i Italien än i Spanien. Enligt framställaren strider detta tillvägagångssätt mot principen om fri rörlighet för studenter inom det europeiska området för högre utbildning och principerna om lika möjligheter, jämlikhet och icke-diskriminering bland EU-medborgarna. Därför uppmanar framställaren Europaparlamentet att kontrollera huruvida EU-rätten överträds och att kräva tillämpning av jämförelsetabeller för att säkerställa enhetlighet, objektivitet och opartiskhet vid omvandling av betyg som förvärvats i en medlemsstat av europeiska universitetsstuderande som vill avsluta sina studier i en annan medlemsstat.

Thank you for your support, Antonio Visicchio

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international