Handelspolitik

Om påstådd diskriminering av europeiska universitetsstuderande i Spanien 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
10 Supporters 10 in European Union
Collection finished
  1. Launched August 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Framställaren kritiserar de spanska myndigheternas vägran att korrigera jämförelsetabellerna för betyg som förvärvats i Italien av studenter som vill studera i Spanien. Framställaren hänvisar till ett svar från det spanska utbildningsministeriet, enligt vilket studenter som erhåller det högsta italienska betyget ”30 e lode” inte kan tilldelas det motsvarande spanska betyget ”10/10 Matricula de Honor”, eftersom det påstås vara lättare för studenter att få högsta betyg i Italien än i Spanien. Enligt framställaren strider detta tillvägagångssätt mot principen om fri rörlighet för studenter inom det europeiska området för högre utbildning och principerna om lika möjligheter, jämlikhet och icke-diskriminering bland EU-medborgarna. Därför uppmanar framställaren Europaparlamentet att kontrollera huruvida EU-rätten överträds och att kräva tillämpning av jämförelsetabeller för att säkerställa enhetlighet, objektivitet och opartiskhet vid omvandling av betyg som förvärvats i en medlemsstat av europeiska universitetsstuderande som vill avsluta sina studier i en annan medlemsstat.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international