Handelspolitik

относно твърдения за дискриминационно третиране на студенти от европейски университети в Испания 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
10 Supporters 10 in European Union
Collection finished
  1. Launched August 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Вносителят на петицията осъжда отказа на испанските органи да коригират таблиците за еквивалентност за степените, получени в Италия от студенти, желаещи да учат в Испания. Вносителят на петицията се позовава на отговор от испанското Министерство на образованието, според който студентите, получили най-високата оценка в Италия от „30 e lode“, не могат да получат съответната испанска степен от 10/10 „Matricula de Honor“, тъй като се твърди, че е по-лесно студентите да получат най-високата степен в Италия, отколкото в Испания. Според вносителя на петицията този подход е в противоречие с принципа на свободното движение на студенти в рамките на европейското пространство за висше образование и с принципите на равни възможности, равенство и недискриминация по отношение на европейските граждани. Поради това вносителят на петицията отправя искане към Европейския парламент да провери дали правото на ЕС се нарушава и да изиска използването на таблици за еквивалентност, които гарантират еднаквост, обективност и безпристрастност при преобразуването на степените, получени в дадена държава членка от студенти в европейските университети, които желаят да завършат образованието си в друга държава от ЕС.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international