Handelspolitik

Antonio Visicchio Euroopa üliõpilaste väidetava diskrimineeriva kohtlemise kohta Hispaanias 

Antonio Visicchio
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
10 Supporters 10 in Europäische Union
2% from 500 for quorum
  1. Launched August 2020
  2. Time remaining > 2 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Petitsiooni esitaja mõistab hukka Hispaania ametiasutuste keeldumise Hispaanias õppida soovivate üliõpilaste Itaalias saadud hinnete vastavustabelite parandamisest. Petitsiooni esitaja viitab Hispaania haridusministeeriumi vastusele, mille kohaselt ei saa Itaalia kõrgeima hinde „30 e lode“ saanud üliõpilastele anda Hispaania vastavat hinnet 10/10 „Matricula de Honor“, sest väidetavalt on üliõpilastel lihtsam saada kõrgeimat hinnet Itaalias kui Hispaanias. Petitsiooni esitaja sõnul on selline arusaam vastuolus üliõpilaste vaba liikumise põhimõttega Euroopa kõrgharidusruumis ning Euroopa kodanike võrdsete võimaluste, võrdõiguslikkuse ja mittediskrimineerimise põhimõtetega. Seetõttu palub petitsiooni esitaja Euroopa Parlamendil kontrollida, kas ELi õigust rikutakse, ning nõuda, et kasutataks vastavustabeleid, mis tagavad ühetaolisuse, objektiivsuse ja erapooletuse nende Euroopa üliõpilaste hinnete ümberarvestamisel, kes on alustanud õpinguid ühes ELi liikmesriigis, aga soovivad need lõpetada teises liikmesriigis.

Thank you for your support, Antonio Visicchio

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international