Handelspolitik

Dėl tariamo diskriminacinio elgesio su Europos universitetų studentais Ispanijoje

Antonio Visicchio
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
10 Supporters 10 in Europäische Union
2% from 500 for quorum
  1. Launched August 2020
  2. Time remaining > 9 Wochen
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Peticijos pateikėjas smerkia tai, kad Ispanijos valdžios institucijos atsisakė ištaisyti Italijoje gautų pažymių atitikties lentelės, kurias pateikė studentai, norintys studijuoti Ispanijoje. Peticijos pateikėjas nurodo Ispanijos švietimo ministerijos atsakymą, kuriame teigiama, kad studentams, kurie Italijoje buvo įvertinti aukščiausiu „30 e lode“ pažymiu, negali būti suteiktas atitinkamas Ispanijos 10/10 „Matricula de Honor“ įvertinimas, nes studentams Italijoje, tariamai, lengviau gauti aukščiausią pažymį nei Ispanijoje. Pasak peticijos pateikėjo, toks požiūris prieštarauja laisvo studentų judėjimo Europos aukštojo mokslo erdvėje principui ir Europos piliečių lygių galimybių, lygybės ir nediskriminavimo principams. Todėl peticijos pateikėjas prašo Europos Parlamento patikrinti, ar pažeidžiama ES teisė, ir reikalauti naudoti lygiavertiškumo lenteles, kuriomis būtų užtikrintas vienodumas, objektyvumas ir nešališkumas konvertuojant pažymius, kuriuos vienoje valstybėje narėje įgijo Europos universitetų studentai, norintys baigti studijas kitoje ES valstybėje narėje.

Thank you for your support, Antonio Visicchio

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international