Handelspolitik

O údajnom diskriminačnom zaobchádzaní s európskymi univerzitnými študentmi v Španielsku 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
10 Supporters 10 in European Union
Collection finished
  1. Launched August 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Predkladateľ petície odsudzuje skutočnosť, že španielske orgány odmietajú upraviť tabuľky zhody pre známky, ktoré v Taliansku získali študenti, ktorí chcú študovať v Španielsku. Predkladateľ petície sa odvoláva na odpoveď španielskeho ministerstva školstva, podľa ktorej študentom, ktorí získajú najvyššiu taliansku známku „30 e lode“ (najvyššie hodnotenie s vyznamenaním), nemôže byť udelená zodpovedajúca známka španielskeho hodnotenia, t. j. 10/10 „Matricula de Honor“, pretože získať najlepšiu známku je údajne ľahšie pre študujúcich v Taliansku než v Španielsku. Podľa predkladateľa petície je tento prístup v rozpore so zásadou voľného pohybu študentov v rámci európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania a so zásadami rovnakých príležitostí, rovnosti a nediskriminácie medzi európskymi občanmi. Predkladateľ petície preto žiada Európsky parlament, aby preveril, či nedochádza k porušeniu právnych predpisov EÚ, a požaduje používanie tabuliek zhody, ktoré zaručujú jednotnosť, objektívnosť a nestrannosť pri konverzii známok získaných v jednom z členských štátov európskymi študentmi univerzít, ktorí chcú dokončiť svoje štúdium v inom štáte EÚ.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international