Handelspolitik

O údajnom diskriminačnom zaobchádzaní s európskymi univerzitnými študentmi v Španielsku 

Antonio Visicchio
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
10 Supporters 10 in Europäische Union
2% from 500 for quorum
  1. Launched August 2020
  2. Time remaining > 9 Wochen
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Predkladateľ petície odsudzuje skutočnosť, že španielske orgány odmietajú upraviť tabuľky zhody pre známky, ktoré v Taliansku získali študenti, ktorí chcú študovať v Španielsku. Predkladateľ petície sa odvoláva na odpoveď španielskeho ministerstva školstva, podľa ktorej študentom, ktorí získajú najvyššiu taliansku známku „30 e lode“ (najvyššie hodnotenie s vyznamenaním), nemôže byť udelená zodpovedajúca známka španielskeho hodnotenia, t. j. 10/10 „Matricula de Honor“, pretože získať najlepšiu známku je údajne ľahšie pre študujúcich v Taliansku než v Španielsku. Podľa predkladateľa petície je tento prístup v rozpore so zásadou voľného pohybu študentov v rámci európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania a so zásadami rovnakých príležitostí, rovnosti a nediskriminácie medzi európskymi občanmi. Predkladateľ petície preto žiada Európsky parlament, aby preveril, či nedochádza k porušeniu právnych predpisov EÚ, a požaduje používanie tabuliek zhody, ktoré zaručujú jednotnosť, objektívnosť a nestrannosť pri konverzii známok získaných v jednom z členských štátov európskymi študentmi univerzít, ktorí chcú dokončiť svoje štúdium v inom štáte EÚ.

Thank you for your support, Antonio Visicchio

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international