Handelspolitik

Ve věci údajného diskriminačního zacházení s evropskými vysokoškolskými studenty ve Španělsku 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
10 Supporters 10 in European Union
Collection finished
  1. Launched August 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Předkladatel odsuzuje odmítnutí španělských orgánů, aby opravily srovnávací tabulky pro známky, které v Itálii obdrželi studenti, kteří chtějí studovat ve Španělsku. Předkladatel odkazuje na odpověď španělského ministerstva školství, podle níž studentům, kteří v Itálii obdrželi nejvyšší známku „30 e lode“, nemůže být udělena odpovídající nejvyšší známka udělovaná ve Španělsku 10/10 „Matricula de Honor“, protože je údajně snazší získat nejvyšší známku v Itálii než ve Španělsku. Podle předkladatele je tento přístup v rozporu se zásadou volného pohybu studentů v rámci evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání a se zásadami rovných příležitostí, rovného postavení a nediskriminace občanů EU. Předkladatel proto žádá Evropský parlament, aby ověřil, zda je porušováno právo EU, a aby vyžadoval používání takových srovnávacích tabulek, které budou zajišťovat jednotnost, objektivitu a nestrannost při převodu známek, které v některém členském státě obdrželi evropští univerzitní studenti , kteří chtějí své studium dokončit v jiném státě EU.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international