Handelspolitik

Ve věci údajného diskriminačního zacházení s evropskými vysokoškolskými studenty ve Španělsku 

Antonio Visicchio
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
10 Supporters 10 in Europäische Union
2% from 500 for quorum
  1. Launched August 2020
  2. Time remaining > 9 Wochen
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Předkladatel odsuzuje odmítnutí španělských orgánů, aby opravily srovnávací tabulky pro známky, které v Itálii obdrželi studenti, kteří chtějí studovat ve Španělsku. Předkladatel odkazuje na odpověď španělského ministerstva školství, podle níž studentům, kteří v Itálii obdrželi nejvyšší známku „30 e lode“, nemůže být udělena odpovídající nejvyšší známka udělovaná ve Španělsku 10/10 „Matricula de Honor“, protože je údajně snazší získat nejvyšší známku v Itálii než ve Španělsku. Podle předkladatele je tento přístup v rozporu se zásadou volného pohybu studentů v rámci evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání a se zásadami rovných příležitostí, rovného postavení a nediskriminace občanů EU. Předkladatel proto žádá Evropský parlament, aby ověřil, zda je porušováno právo EU, a aby vyžadoval používání takových srovnávacích tabulek, které budou zajišťovat jednotnost, objektivitu a nestrannost při převodu známek, které v některém členském státě obdrželi evropští univerzitní studenti , kteří chtějí své studium dokončit v jiném státě EU.

Thank you for your support, Antonio Visicchio

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international