Handelspolitik

Eurooppalaisten yliopisto-opiskelijoiden väitetystä syrjivästä kohtelusta Espanjassa 

Antonio Visicchio
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
10 Supporters 10 in Europäische Union
2% from 500 for quorum
  1. Launched August 2020
  2. Time remaining > 2 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Vetoomuksen esittäjä kertoo, että Espanjan viranomaiset kieltäytyvät korjaamasta Espanjaan opiskelemaan pyrkivien opiskelijoiden Italiassa saamien arvosanojen vastaavuustaulukoita. Vetoomuksen esittäjä viittaa Espanjan opetusministeriön vastaukseen, jonka mukaan opiskelijoille, jotka saavat korkeimman italialaisen arvosanan ”30 e lode”, ei voida myöntää vastaavaa espanjalaista arvosanaa 10/10 ”Matricula de Honor”, koska opiskelijoiden on väitetysti helpompi saada korkein arvosana Italiassa kuin Espanjassa. Vetoomuksen esittäjän mukaan tämä lähestymistapa on ristiriidassa Euroopan korkeakoulutusalueen opiskelijoiden vapaan liikkuvuuden periaatteen ja Euroopan kansalaisten yhtäläisten mahdollisuuksien, yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden periaatteiden kanssa. Näin ollen vetoomuksen esittäjä pyytää Euroopan parlamenttia tarkistamaan, onko EU:n lainsäädäntöä rikottu, ja vaatimaan vastaavuustaulukoiden käyttöä, jotta varmistetaan, että eurooppalaisten korkeakouluopiskelijoiden, jotka haluavat täydentää opintojaan toisessa EU:n jäsenvaltiossa, ensimmäisessä jäsenvaltiossa suorittamien arvosanojen muuntaminen on yhdenmukaista, objektiivista ja puolueetonta.

Thank you for your support, Antonio Visicchio

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international